Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.011 – Жуков Василь Павлович

Створена відповідно до наказу МОН України № 1472 від 26.11.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Жукова Василя Павловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

ЖУКОВ Василь Павлович

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента: д-р. пед. наук, проф. Осадченко І.І.

Відгук офіційного опонента: д-р. пед. наук, доц. Желанової В.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Голова ради:

1. Матвєєва Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

1. Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2. Іонова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

1. Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2. Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27,

Дисертацію прийнято до розгляду: 30 листопада 2020 р.

Захист дисертації відбувся: «18» грудня 2020 р. о 10-00 годині, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за адресою: 61002, Харків, вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Про видачу диплома та присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до рішення вченої ради університету від 22.02.20201 р. протокол № 2 та наказу № 157  МОН України від 09.02.2021 р. присудити ступінь доктора філософії та видати диплом доктора філософії Жукову Василю Павловичу за спеціальністю 011 Освітні та педагогічні науки за галуззю знань  01 Освіта/Педагогіка.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.