Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.012 – Небитова Ірина Андріївна

Відповідно до наказу МОН України № 1472 від 26.11.2020 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.012 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії Небитової Ірини Андріївни, з галузі знань «01 – Освіта/Педагогіка», за спеціальністю «011 – Освітні, педагогічні науки».

Небитова Ірина Андріївна

Педагогічні умови професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента: д-р. пед. наук, доц. Зорочкіна Т.С.

Відгук офіційного опонента: д-р. пед. наук, доц. Петриченко Л.О.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Склад одноразової вченої ради:

Голова ради:

1. Іонова Олена Миколаївна, д. пед. н., професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

1. Попова Олена Володимирівна, д. пед. н., професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

2. Лупаренко Світлана Євгенівна, д. пед. н., професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

1. Петриченко Лариса Олексіївна, д. пед. н., доцент, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

2. Зорочкіна Тетяна Сергіївна, д. пед. н., доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27,

Дисертацію прийнято до розгляду: 30.11.2020 р.

Дата захисту: 18.12.2020 р.

Захист відбудеться о 12.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, зала засідань (ауд. 216).

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Про видачу диплома та присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до рішення вченої ради університету від 22.02.20201 р. протокол № 2 та наказу № 157  МОН України від 09.02.2021 р. присудити ступінь доктора філософії та видати диплом доктора філософії Небитовій Ірині Андріївні за спеціальністю 011 Освітні та педагогічні науки за галуззю знань  01 Освіта/Педагогіка.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.