Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.013 – Комаромі Наталя Анатоліївна

Відповідно до наказу МОН України № 1472 від 26.11.2020 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.013 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії Комаромі Наталі Анатоліївни, з галузі знань 09 – Біологія, за спеціальністю 091 – Біологія.

Комаромі Наталя Анатоліївна

ЖУКИ ПІДРЯДУ POLYPHAGA (COLEOPTERA) ГЕРПЕТОБІЮ УРБОЦЕНОЗІВ М. ХАРКОВА

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента: д-р. біол. наук, проф. Радченка О.Г.

Відгук офіційного опонента: канд. біол. наук, доц. Полчанінової Н.Ю.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Склад одноразової вченої ради:

Голова ради:

1. Харченко Людмила Павлівна, д.б.н., професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Рецензенти:

1. Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, доцент, завідувач кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

2. Ликова Ірина Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Опоненти:

1. Радченко Олександр Григорович, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України

2. Полчанінова Ніна Юріївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 30.11.2020 р.

Дата захисту: 21.12.2020 р.

Захист відбувся о 10.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, зала засідань (ауд. 216).

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Про видачу диплома та присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до рішення вченої ради університету від 22.02.20201 р. протокол № 2 та наказу № 157  МОН України від 09.02.2021 р. присудити ступінь доктора філософії та видати диплом доктора філософії Комаромі Наталії Анатоліївні  за спеціальністю 091 Біологія за галуззю знань 09 Біологія.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.