Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.014 – Федяй Ірина Олександрівна

Відповідно до наказу МОН України № 1472 від 26.11.2020 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.014 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії Федяй Ірини Олександрівни, з галузі знань 09 – Біологія, за спеціальністю 091 – Біологія.

Федяй Ірина Олександрівна

ТАКСОНОМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА БІОНОМІЯ НАЗЕМНИХ НАПІВТВЕРДОКРИЛИХ (HEMIPTERA, HETEROPTERA) УРБОЦЕНОЗІВ МЕГАПОЛІСУ

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента: д-р. біол. наук, проф. Сухомлін К.Б.

Відгук офіційного опонента: канд. біол. наук, ст. наук. співроб. Мартинов О.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Склад одноразової вченої ради:

Голова ради:

1. Харченко Людмила Павлівна, д.б.н., професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Рецензенти:

1. Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, доцент, завідувач кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

2. Бачинська Яна Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Опоненти:

1. Сухомлін Катерина Борисівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології Волинського національного університету імені Лесі Українки

2. Мартинов Олександр Володимирович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Національного науково-природничого музею Національної академії наук України

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 30.11.2020 р.

Дата захисту: 21.12.2020 р.

Захист відбувся о 12.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, зала засідань (ауд. 216).

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Про видачу диплома та присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до рішення вченої ради університету від 22.02.20201 р. протокол № 2 та наказу № 157  МОН України від 09.02.2021 р. присудити ступінь доктора філософії та видати диплом доктора філософії Федяй Ірині Олександрівні за спеціальністю 091 Біологія за галуззю знань 09 Біологія.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.