Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.015 – Ніколенко Наталія Юріївна

Відповідно до наказу МОН України № 1472 від 26.11.2020 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64. 053. 015 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ніколенко Наталії Юріївни, з галузі знань «09 – Біологія», за спеціальністю «091 – Біологія».

Ніколенко Наталія Юріївна

ФАУНІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЖУКІВ НАДРОДИНИ CARABOIDEA УРБОЦЕНОЗІВ м. ХАРКОВА

Склад одноразової вченої ради:

Голова ради:

Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, доцент кафедри зоології, завідувачка кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професор кафедри зоології, декан природничого факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
  2. Бачинська Яна Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Федоренко Віталій Петрович, доктор біологічних наук, професор кафедри захисту рослин, головний науковий співробітник лабораторії ентомології та стійкості сільськогосподарських культур проти шкідників Інституту захисту рослин НААН України.
  2. Шатровський Олександр Георгійович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної патології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057) 700-35-27,

Дисертацію прийнято до розгляду: 30. 11. 2020 р.

Дата захисту: 29.12.2020 р.

Захист відбувся о 10.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, зала засідань.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Про видачу диплома та присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до рішення вченої ради університету від 22.02.20201 р. протокол № 2 та наказу № 157  МОН України від 09.02.2021 р. присудити ступінь доктора філософії та видати диплом доктора філософії Ніколенко Наталі Юріївні за спеціальністю 091 Біологія за галуззю знань 09 Біологія.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.