Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.020 – захист дисертації Андрієвського Тимура Григоровича (14.05.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 342 від 19.03.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Андрієвського Тимура Григоровича, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія.

Андрієвський Тимур Григорович

Гібридна війна у політичному процесі: особливості проявів та засоби протидії

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора політичних наук, професора Батрименка Олега Володимировича.

Відгук офіційного опонента: доктора політичних наук, доцента Шуляк Антоніни Миколаївни.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Куц Галина Михайлівна, доктор політичних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

1. Рябченко Ольга Леонідівна, доктор історичних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
2. Білоцерківська Наталя Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

1. Батрименко Олег Володимирович, доктор політичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
2. Шуляк Антоніна Миколаївна, доктор політичних наук, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 23.03.2021 р.

Дата захисту: 14.05.2021 р.

Захист відбувся о 10.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, ауд. 218.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.