Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.021 – захист дисертації Житка Андрія Олександровича (14.05.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 342 від 19.03.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Житка Андрія Олександровича, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія.

Житко Андрій Олександрович

Соціально-політичний феномен популізму: інформаційно-безпековий аспект

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора політичних наук, професора Кривошеїна Віталія Володимировича.

Відгук офіційного опонента: кандидата політичних наук, доцента Фесун Галини Стефанівни.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Куц Галина Михайлівна, доктор політичних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

1. Москаленко Олена Вячеславівна, доктор юридичних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
2. Білоцерківська Наталя Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Опоненти:

1. Кривошеїн Віталій Володимирович, доктор політичних наук, професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
2. Фесун Галина Стефанівна, кандидат політичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 23.03.2021 р.

Дата захисту: 14.05.2021 р.

Захист відбувся о 14.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, ауд. 218.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.