Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.022 – захист дисертації Тяпкіної Юлії Олегівни (14.05.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 342 від 19.03.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.022 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Тяпкіної Юлії Олегівни, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія.

Тяпкіна Юлія Олегівна

Армія та суспільство: політико-інституційний вимір

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора політичних наук, професора Третяка Олексія Анатолійовича.

Відгук офіційного опонента: доктора політичних наук, доцента Шуляк Антоніни Миколаївни.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Куц Галина Михайлівна, доктор політичних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

1. Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
2. Білоцерківська Наталя Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Опоненти:

1. Третяк Олексій Анатолійович, доктор політичних наук, професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
2. Шуляк Антоніна Миколаївна, доктор політичних наук, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 23.03.2021 р.

Дата захисту: 14.05.2021 р.

Захист відбувся о 12.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, ауд. 218.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.