Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.027 – захист дисертації Черненко Ольги Ігорівни (13.05.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 398 від 01.04.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.027 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Черненко Ольги Ігорівни, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія.

Черненко Ольга Ігорівна

Концептополе ДУХОВНІ ЦІННОСТІ в ідіостилі В. С. Бойка

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження.

Відгук офіційного опонента: доктора філологічних наук, професора, ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Семенюка Олега Анатолійовича.

Відгук офіційного опонента: кандидата філологічних наук, асистента кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Строкаля Олександра Миколайовича.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Гармаш Людмила Вікторівна, доктор філологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Халіман Оксана Володимирівна, доктор філологічних наук, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
  2. Нестеренко Наталя Петрівна, кандидат філологічних  наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Семенюк Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
  2. Строкаль Олександр Миколайович, кандидат філологічних наук, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка.

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 05.04.2021 р.

Дата захисту: 13.05.2021 р.

Захист відбувся о 13.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61168, ауд. 307 В.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.