Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.029 – захист дисертації Кохан Діани Миколаївни (19.05.2021)

Відповідно до наказу МОН України № 398 від 01.04.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.029  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії  Кохан Діани Миколаївни, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Кохан Діана Миколаївна

Формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української народної педагогіки в позакласній виховній роботі

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Зеленова Євгенія Анатолійовича

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Трубавіної Ірини Миколаївни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Ткачова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Попова Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
  2. Штефан Людмила Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Зеленов Євгеній Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля (м. Сєвєродонецьк);
  2. Трубавіна Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Національна академія  Національної  гвардії України. 

 Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 05.04.2021 р.

Дата захисту: 19.05.2021 р.

Захист відбувся о 10.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61000, ауд. 218.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.