Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.030 – захист дисертації Лисенко Наталі Григорівни (11.05.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 398 від 01.04.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.030 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Лисенко Наталі Григорівни, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Лисенко Наталя Григорівна

Підготовка майбутніх учителів до виховання толерантності в учнів колежів Франції

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження.

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Князян Маріанни Олексіївни.

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Фазана Василя Васильовича.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Попова Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
  2. Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Князян Маріанна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
  2. Фазан Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 05.04.2021 р.

Дата захисту: 11.05.2021 р.

Захист відбувся о 13.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61168, ауд. 221-А.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.