Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.031 – захист дисертації Кисельова Костянтина Сергійовича (31.05.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 414 від 13.04.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.031 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Кисельова Костянтина Сергійовича, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія.

Кисельов Костянтин Сергійович

Регулятивні чинники динаміки креативності особистості майбутнього вчителя початкових класів у процесі навчальної діяльності

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора психологічних наук, професора Шандрука Сергія Костянтиновича.

Відгук офіційного опонента: кандидата психологічних наук Щербакової Олени Олександрівни.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Фоменко Карина Ігорівна, доктор психологічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

1. Хомуленко Тамара Борисівна, доктор психологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

2. Кузнецов Олексій Ігоревич, кандидат психологічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

1. Шандрук Сергій Костянтинович, доктор психологічних наук, професор, Західноукраїнський національний університет.

2. Щербакова Олена Олександрівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України».

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 16. 04.2021 р.

Дата захисту: 31.05.2021 р.

Захист відбувся о 14.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, ауд. 216.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.