Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.032 – захист дисертації Загребельного Олександра Васильовича (28.05.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 414 від 13.04.2021 року створено спеціалізованувчену раду ДФ 64.053.032 з правом прийняття до розгляду і проведення захистудисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Загребельного Олександра Васильовича, з галузізнань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Загребельний Олександр Васильович

Формування готовності майбутніх офіцерів до професійної самореалізації в роботі з особовим складом у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичнее значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, профессора Федоренко Олени Іванівни

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, профессора Рябовол Лілії Тарасівни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Рибалко Людмила Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
  2. Костікова Ілона Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Федоренко Олена Іванівна,доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний університет внутрішніх справ;
  2. Рябовол Лілія Тарасівна, доктор педагогічних наук, професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Контакти:

E-mail: http://vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертаціюприйнято до розгляду: 05.04.2021 р.

Дата захисту: 28.05.2021 р.

Захист відбувся о 12:00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, ауд. 216.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.