Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.033 – захист дисертації Сікори Валерії Валеріївни (20.05.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 414 від 13.04.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.033 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Сікори Валерії Валеріївни, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Сікора Валерія Валеріївна

Формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в освітньому процесі закладів вищої освіти

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Корносенко Оксани Костянтинівни

Відгук офіційного опонента: кандидата педагогічних наук, доцента Школи Олени Миколаївни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Зеленська Людмила Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Рибалко Людмила Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
  2. Олефіренко Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Корносенко Оксана Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
  2. Школа Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 13.04.2021 р.

Дата захисту: 20.05.2021 р.

Захист відбувся о 12:00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61002, ауд. 316-В.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.