Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.041 – захист дисертації Бурлаченко Наталії Василівни (06.12.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1136 від 26.10.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.041 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Бурлаченко Наталії Василівни, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Бурлаченко Наталія Василівна

Організація проблемного навчання у закладах вищої освіти України другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. (за матеріалами педагогічної періодики)

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Голубничої  Людмили Олександрівни

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, доцента Герасименко Лариси Віталіївни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Друганова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

  2. Штефан Людмила Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

1. Герасименко Лариса Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

2. Голубнича Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 29.10.2021 р.

Дата захисту: 06.12.2021 р.

Захист відбудеться о 12:00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61168, ауд. 307-в.

Аудіозахист захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.