Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.042 – захист дисертації Желанова Дмитра Володимировича (16.12.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1136 від 26.10.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.042 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Желанова Дмитра Володимировича, з галузі знань 01 Освіта /Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Желанов Дмитро Володимирович

Ціннісний компонент змісту університетської освіти в Норвегії та в Україні: порівняльний аналіз

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Локшиної Олени Ігорівни

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Матвієнко Олени Валеріївни.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Васильєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, в. о. завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
  2. Штефан Людмила Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України;
  2. Матвієнко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики початкового навчання, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв'язків факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Контакти:

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 2.11.2021 р.

Дата захисту: 16.12.2021 р.

Захист відбувся о 10.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, ауд. 216.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.