Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.044 – захист дисертації Демків Василя Григоровича (17.12.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1136 від 26.10.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.044 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Демків Василя Григоровича, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія.

Демків Василь Григорович

Регулятивні чинники розвитку творчої активності майбутніх дизайнерів

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора психологічних наук, професора Панка Віталія Григоровича.

Відгук офіційного опонента: доктора психологічних наук, професора  Бочелюка Віталія Йосиповича.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Хомуленко Тамара Борисівна, доктор психологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

1. Фоменко Карина Ігорівна, доктор психологічних наук, доцент Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
2. Кузнецов Олексій Ігоревич, кандидат психологічних наук, доцент Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

1. Панок Віталій Григорович, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України.
2. Бочелюк Віталій Йосипович, доктор психологічних наук, професор, Запорізький національний технічний університет.

Контакти:

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 29.10.2021 р.

Дата захисту: 17.12.2021 р.

Захист відбувся о 14.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, ауд. 216.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.