Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.049 – захист дисертації Стаценко Олени Миколаївни (11.01.2022 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1296 від 02.12.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.049 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Стаценко Олени Миколаївни, з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 035 Філологія.

Стаценко Олена Миколаївна

«Номінація первинних адаптивних потреб людини «їжа», «тепло», «безпека» в російській мові»

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора філологічних наук, професора Космеди Тетяни Анатоліївни

Відгук офіційного опонента: доктора філологічних наук, доцента Просяник Оксани Петрівни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Космеда Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри романських мов і світової літератури факультету іноземних мов, Донецький національний університет імені В. Стуса;
  2. Просяник Оксана Петрівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри управління соціальними комунікаціями, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

Рецензенти:

  1. Осіпова Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
  2. Крапівник Ганна Олександрівна, доктор філософських наук, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Контакти:

E-mail:  vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 7.12.2021 р.

Дата захисту: 11.01.2022 р. о 13.00 годині, Харківський національний педагогічний університет імені  Г.С. Сковороди (61002, Харків, вул. Валентинівська, 2, ауд. 307-В).

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.