Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.056 – захист дисертації Дороніної Ольги Валеріївни (01.02.2022 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1384 від 16.12.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.056 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Дороніної Ольги Валеріївни, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Дороніна Ольга Валеріївна

Підготовка педагогічного персоналу до надання освітніх послуг особам похилого віку в Австралії

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження.

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Махині Наталії Володимирівни.

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Плахотнік Ольги Василівни.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової і професійної освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
  2. Ушмарова Вікторія Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри початкової і професійної освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Махиня Наталія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету гуманітарних технологій, Черкаський державний технологічний університет.
  2. Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 20.12.2021 р.

Дата захисту: 01.02.2022 р.

Захист відбувся о 13.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська 2, м. Харків, 61002, ауд. 307-В

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.