Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.057 – захист дисертації Се Фей (01.02.2022 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1384 від 16.12.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.057 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Се Фея, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Се Фей

Формування педагогичної готовності вчителів танцю до громадянського виховання учнівської молоді у ВНЗ КНР

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Терентьєвої Наталії Олександрівни.

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Скорик Тамари Володимирівни.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Ткачова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди.

Рецензенти:

1. Довженко Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С Сковороди..

2.Коробейнік Віталій Антонович, кандідат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Опоненти:

1. Терентьєва Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
2. Скорик Тамара Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г.Шевченка

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 20.12.2021 р.

Дата захисту: 01.02.2022 р.

Захист відбувся о 10.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61002, ауд. 307-В.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.