Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.058 – захист дисертації Сунь Цзінцю (07.02.2022 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1384 від 16.012.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.58 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Сунь Цзінцю, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Сунь Цзінцю

Формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Янкович Олександри Іванівни

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Жукової Оксани Анатоліївни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Мкртічян Оксана Альбертівна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Коваленко Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
  2. Тарарак Наталія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Янкович Олександра Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
  2. Жукова Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 30.11.2021 р.

Дата захисту: 07.02.2021 р.

Захист відбувся о 12:00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61002, ауд. 307-В.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.