Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.061 – захист дисертації Авраменко Олени Валеріївни (09.02.2022 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1446 від 28.12.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.61 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Авраменко Олени Валеріївни, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Авраменко Олени Валеріївни

Фoрмувaння в мaйбутнiх хoрeoгрaфiв iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi у прoцeci вивчeння фaхoвих диcциплiн

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Гевка Ігоря Васильовича

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Жукової Оксани Анатоліївни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Прокопенко Андрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Бугаєць Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
  2. Доценко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Гевко Ігор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
  2. Жукова Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 05.01.2022 р.

Дата захисту: 09.02.2021 р.

Захист відбувся о 14:00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, ауд. 218.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.