Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.062 – захист дисертації Цзен Гуанхая (23.02.2022 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1446 від 28.12.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.062 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Цзен Гуанхая, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Цзен Гуанхай

Організація дозвілля дорослих з особливими освітніми потребами в системі неформальної освіти КНР

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: член-кореспондент НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Доброскок Ірини Іванівни

Відгук офіційного опонента: кандидата педагогічних наук Наливайко Наталії Анатоліївни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Бойчук Юрій Дмитрович, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
  2. Перетяга Людмила Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Доброскок Ірина Іванівна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
  2. Наливайко Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, Харківський національний медичний університет.

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 05.01.2022 р.

Дата захисту: 23.02.2022 р.

Захист відбувся о 14:00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61000, ауд. 216.

Аудіозапис захитсту

Відеозапис захисту

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.