Спеціалізована вчена рада К 64.053.05 (філологічні науки - мова)

Спеціалізована вчена рада К 64.053.05 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.02.01 – українська мова і 10.02.02. – російська мова.

 

ЗАХИСТИ

ПРОНОМІНАТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ІНТИМНІЙ ПОЕЗІЇ 
ІІ ПОЛ. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.: СЕМАНТИКА І СТИЛІСТИКА
 
КАЛАШНИК ОКСАНА ВІКТОРІВНА
 
Захист відбудеться «20» квітня 2021 року о 13:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за адресою: 61168, м. Харків,  вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.
Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

ПОЛІДИСКУРСИВНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН КОНСТИТУЮВАННЯ
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ ПРОЗИ)
 
МАЛЬЦЕВА ВЕРОНІКА ВАЛЕРІЇВНА
 
Захист відбудеться «20» квітня 2021 року о 15:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за адресою: 61168, м. Харків,  вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.
Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

СОМАТИЧНІ НАЙМЕНУВАННЯ В ІСТОРІЇ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 
ПРИХОДЬКО ІЛОНА МИРОНІВНА
 
Захист відбудеться «21» квітня 2021 року о 11:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за адресою: 61168, м. Харків,  вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.
Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІРИЦІ Ф.ТЮТЧЕВА: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

 

КАМЄНЄВА ІРИНА АДАМІВНА

 

Захист відбудеться «23» грудня 2020 року о 10:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за адресою: 61168, м. Харків,  вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.

Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

КОНЦЕПТ ТУРЕЧЧИНА В СУЧАСНІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ: КОГНІТИВНО–ДИСКУРСИВНИЙ АСПЕКТ

 

АКСОЙ МУРАТ

 

Захист відбудеться «22» грудня 2020 року о 15:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за адресою: 61168, м. Харків,  вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.

Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АДВЕРБІАЛЬНИХ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ ПРИЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

 

КИСЛА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

 

Захист відбудеться «22» грудня 2020 року о 13:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за адресою: 61168, м. Харків,  вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.

Автореферат Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

ВОКАТИВИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СІМЕЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ

(на матеріалі творів Л. М. Толстого і С. Т. Аксакова)

ШЕНЬ БІНЬБІНЬ

Захист відбудеться «04» вересня 2020 року о 13:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за адресою: 61168, м. Харків,  вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.

Автореферат Дисертація

Відгук

Відгук

ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ПОЛІСЕМІЧНОЇ ЛЕКСЕМИ
(на матеріалі дієслів фізичного сприйняття у російській мові)

ІВАСЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНА
 
Захист відбудеться «25» червня 2020 року о 13:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за адресою: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А.
Автореферат Дисертація
ЮРІЙ ШЕВЕЛЬОВ ЯК ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

КАРУНИК КАТЕРИНА ДМИТРІВНА
 
Захист відбудеться «14» червня 2019 року о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація
АСОЦІАТИВНО-ПОРІВНЯЛЬНА МОТИВАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ СЛОВОТВІРНИХ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ІМЕННИКА
 
Глуховська Марина Сергіївна
 
Захист відбудеться «13» травня 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація
ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ В. СВІДЗІНСЬКОГО
 
СМЕТАНА ІРИНА ІГОРІВНА
 
Захист відбудеться «13» червня 2019 року о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація
УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА: ГЕНЕЗА І СТРУКТУРНО-СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ

 

УС  ГАННА  ГРИГОРІВНА
 
Захист відбудеться «14» травня 2019 року о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ В ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

 

ЛЮБАВСЬКА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

 
Захист відбудеться «14» травня 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ВІК ЛЮДИНИ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Гурова Оксана Модестівна
 
Захист відбудеться «7» лютого 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація
АКСІОЛОГІЧНІ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ПАРАМЕТРИ
КОНЦЕПТУ ЖИТТЯ ЯК СКЛАДНИКА УКРАЇНСЬКОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ

Бобро Марія Павлівна

 
Захист відбудеться «7» лютого 2019 року о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація
СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ НАЗВ МІСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ СУЧАСНОГО МІСТА (на матеріалі емпоронімів і трапезонімів м. Харкова)
 
Мораді Арезу
 
Захист відбудеться «8» лютого 2019 року о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація
ДИСКУРСИВИ В ОРГАНІЗАЦІЇ Й АВТОРИЗАЦІЇ ЕПІСТОЛЯРНОГО ДИСКУРСУ: ТИПОЛОГІЙНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
(на матеріалі епістолярію М. Куліша)
 
Невська Юлія Володимирівна
 
Захист відбудеться «2» листопада 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ІМЕННИХ ФОРМ ПРЕДИКАТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 
ЛЕОНТЬЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
 
Захист відбудеться «2» листопада 2018 року о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація
СТИЛІСТИКА І ПРАГМАТИКА СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 90-Х РОКІВ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
 
ЛЕЛЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
 
Захист відбудеться «28» вересня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація
МОВНА ГРА В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ СЕРГІЯ ДОВЛАТОВА
 
ПУШКАР ОЛЬГА ПЕТРІВНА
 
Захист відбудеться «27» вересня 2018 року о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація
МОРФОЛОГІЧНА ДОМІНАНТА ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОМОВНОЇ ПОЕЗІЇ XIX – XXI СТОЛІТЬ) 
 
Самсоненко Наталія Ігорівна
 
Захист відбудеться «28» вересня 2018 року о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація
КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНІЙ ПРАКТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ХІХ СТ. І ЇЇ ХУДОЖНІЙ СТИЛІСТИЦІ
 
НАМАЧИНСЬКА ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА
 
Захист відбудеться «27» вересня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А
Автореферат Дисертація
ПЕРЕХІДНІСТЬ-НЕПЕРЕХІДНІСТЬ ДІЄСЛІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: КОГНІТИВНО-ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТА ПОСИБІЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ
 
НЕКРИЛОВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Захист відбудеться «7»червня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А

Автореферат Дисертація
СЛОВО «СЕРДЦЕ» В ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ
 
ЧЖОУ ХУНВЕЙ

Захист відбудеться «27» квітня 2018 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, ауд. 221-А

Автореферат Дисертація
СТИЛІСТИЧНО-ДИСКУРСИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ЖІНОЧОЇ МАНДРІВНОЇ ПРОЗИ
(МОШТАГ ЄВГЕНІЯ СЕРГІЇВНА) Захист відбудеться 28 грудня 2017 року
Автореферат Дисертація
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ І СТИЛІСТИЧНА ФУНКЦІЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ВІДНОШЕННЯМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
(АНДРЕЙКО ЯНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА) Захист відбудеться 27 грудня 2017 року
Автореферат Дисертація
СТИЛІСТИКА ЛИСТІВ М.О. МАКСИМОВИЧА
(ХОЛОДНЯК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА) Захист відбудеться 27 грудня 2017 року
Автореферат Дисертація

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.