Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Освітня програма «Музичне мистецтво». Рівень вищої освіти Другий (магістерський)

Цілями навчання є формування у студентів когнітивних вмінь, умінь художньо-інтерпретаційного аналізу музичного матеріалу та його емоційно-образним виконавським втіленням, володіння концертмейстерськими навичками та творчим музикуванням, здатності аналізувати тенденції розвитку мистецтвознавчої теорії в різні проміжки історичного часу; характеризувати й аналізувати окремі музично-естетичні теорії, залежність музичного мистецтва від цивілізаційного руху й в Україні зокрема; творчо використовувати у науковій діяльності надбання попередніх поколінь.

Опис програми

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.