Студентська наукова конференція «Наумовські читання»

Щороку на фізико-математичному факультеті проводиться студентська наукова конференція «Наумовські читання».

14-15 листопада 2019 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди на базі фізико-математичного факультету відбулася XVІI науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Наумовські читання», присвячена 215-річчю ХНПУ імені Г.С. Сковороди та 80-річчю фізико-математичного факультету.

14 листопада було проведено пленарне засідання, присвяченеювілею фізико-математичного факультету. Урочисте засідання відкрив ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди академік Ф. І. Прокопенко. Із привітаннями виступили колеги з навчальних закладів міста Харкова, представники підрозділів університету, випускники та шановні ветерани факультету. Були зачитані вітання від освітніх установ України та зарубіжжя. На пленарному засіданні були заслухані доповіді декана фізико-математичного факультету Н. О. Пономарьової, професора кафедри інформатики Л. І. Білоусової, професора кафедри фізики і кіберфізичних систем Є.Б.Мальця, завідувачки кафедри математики О.А.Жерновникової, завідувачки кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи С.Т.Золотухіної.

Другий день конференції 15 листопада відкрила завідувачка кафедри математики, професор кафедри математики О. А. Жерновникова та привітала всіх учасників конференції. Відбулись секційні засідання конференції за наступними напрямами: «Оновлення змісту педагогічної освітив контексті викликів глобалізації» (кер. секції: д.п.н., проф. С. Т. Золотухіна), «Інноваційні технологіїв освітній практиці» (кер. секції: д.п.н., доц. В. М. Андрієвська),«Актуальні проблеми розвитку математичної освіти» (кер. секції: к.т.н., доц. І. Г. Яловега, к.ф.-м.н., доц. О. В. Водолаженко), «Історичний компонент математико-методичної культури» (кер. секції: к.п.н., доц. І. Т. Сіра), «Фізика і кіберфізичні системи»(кер. секції: д.п.н., доц. В. В. Масич).

На XVІI науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Наумовські читання» було представлено більше ніж 100 доповідей. Гарною традицією стала участь майже всіх студентів першого курсу факультету. Бажаємо учасникам конференції подальших успіхів в навчанні та науковій діяльності!

І. Г. Яловега,
координатор наукової роботи фізико-математичного факультету

Студентське наукове товариство організує публікацію матеріалів конференції:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.