Студентський науковий валеологічний клуб

На кафедрі спецiальної, iнклюзивної i здоров'язбережувальної освiти впродовж багатьох років працює студентський науковий валеологічний клуб.

Мета діяльності клубу – розширення валеологічного світогляду студентської молоді та підготовка до майбутньої здоровʼязбережувальної педагогічної діяльності.

Основні завдання діяльності клубу:

 • поглиблення валеологічних знань;
 • оволодіння практичними здоровʼязбережувальними вміннями і навичками;
 • засвоєння методів валеологічної експериментальної та науково-дослідної роботи;
 • набуття навичок самоосвіти з питань здоровʼязбереження;
 • участь в науково-просвітницькій валеологічній діяльності.

Основні напрями діяльності студентського наукового валеологічного клубу:

 • вивчення механізмів здоров’я людини;
 • дослідження стану фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я дітей, підлітків та молоді;
 • методолого-теоретичні основи педагогіки здоров’я;
 • формування валеологічної компетентності майбутнього вчителя;
 • сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальному закладі;
 • фізичне виховання, фізична реабілітація та рекреація у збереженні здоров’я;
 • біо- та екоетика і проблеми збереження здоров’я людини;
 • психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань (алкоголізм, тютюнопаління, наркозалежність, ВІЛ/СНІД, ІПСШ тощо);
 • здоров’язбережувальні педагогічні технології;
 • психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя;
 • методика викладання шкільного курсу “Основи здоровʼя”;
 • вивчення досвіду діяльності шкіл, що входять до Всеукраїнської мережі шкіл сприяння здоров’я;
 • актуальні проблеми корекційної педагогіки та інклюзивної освіти.

Основні форми і методи роботи студентського наукового валеологічного клубу:

 • теоретичні та лабораторно-практичні заняття;
 • фронтальна, індивідуальна та групова робота;
 • проведення екскурсій;
 • тренінгові заняття;
 • виконання валеологічних проектів;
 • науково-дослідна робота;
 • реферування наукової літератури та підготовка доповідей;
 • проведення круглих столів та наукових конференцій;
 • робота в мережі Internet;
 • проведення валеологічної олімпіади та конкурсів;
 • зустрічі з провідними вченими та фахівцями;
 • випуск стіннівок та валеологічних бюлетенів;
 • проведення масових науково-просвітницьких валеологічних акцій;
 • консультативна допомога шкільним науковим гурткам;
 • участь в роботі шкільних університетських кафедр.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.