Силабуси й робочі програми кафедри спеціальної педагогіки

 Силабуси 

ОП Логопедія другого (магістерського) рівня вищої освіти

 1. Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 3. Диференційна діагностика мовленнєвих порушень
 4. Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти
 5. Логопедія з практикумом
 6. Організація і планування логопедичної роботи
 7. Технології логокорекційної роботи з дітьми з ТПМ
 8. Актуальні питання афазіології
 9. Cучасна модель сімейно-центрованої допомоги дітям раннього віку
 10. Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти
 11. Науково-дослідна практика
 12. Виробнича (логопедична) практика у ЗДО та ІРЦ 
 13. Виробнича (логопедична) практика у спеціальних закладах середньої освіти
 14. Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта»

 

Силабуси блоку професійного циклу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 1. Основи спеціальної педагогіки та психології
 2. Голосова культура логопеда

 

Силабуси блоку дисциплін вільного вибору професійного циклу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 1. Система корекційної роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру
 2. Організація і керівництво логопедичної роботи
 3. Логопедія з логоритмікою
 4. Логопедія
 5. Мовленнєві порушення, їх профілактика і корекція. Методика психолого-педагогічної діагностики
 6. Нетрадиційні методики в логопедичній роботі
 7. Логопедична робота з дітьми раннього віку
 8. Логопедичний масаж
 9. Вступ до логопедії
 10. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
 11. Формування мовлення в онтогенезі

 Робочі програми 

ОП Логопедія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 1. Україна: історія і сучасні реалії
 2. Політично-правові студії
 3. Основи економічної теорії
 4. Філософія
 5. Іноземна мова
 6. Здоров’я та безпека
 7. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 8. Загальна педагогіка
 9. Психологія
 10. Вступ до спеціальності і основи наукових досліджень у спеціальній освіті
 11. Психолінгвістичні основи мовленнєвої діяльності
 12. Вербальні та невербальні спеціальні засоби навчання
 13. Методика логопедичної роботи з дітьми з ТПМ
 14. Вікова фізіологія та фізіологія ВНД
 15. Діагностика і моніторинг рівня здоров'я
 16. Логоритміка з іграми в логопедичній роботі
 17. Спеціальна педагогіка
 18. Логопедія
 19. Спеціальна психологія
 20. Психолого-педагогічні основи логопедії з історією
 21. Раннє втручання
 22. Теорія та методика розвитку рідного мовлення зі спецметодиками в умовах спеціального та інклюзивного навчання
 23. Методика психолого-педагогічної діагностики
 24. Теорія та методика розвитку української мови зі спецметодиками в умовах спеціального та інклюзивного навчання
 25. Основи математики із спецметодиками викладання в умовах спеціального та інклюзивного навчання
 26. Основи природознавства зі спецметодиками викладання в умовах спеціального та інклюзивного навчання
 27. Основи неврології
 28. Анатомія людини
 29. Мовленнєві порушення, їх профілактика та корекція
 30. Ручна праця та образотворча діяльність зі спецметодиками в умовах спеціального та інклюзивного навчання
 31. Теорія та методика виховання і навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку
 32. Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання
 33. Медична біологія з основами генетики людини
 34. Педагогіка інклюзивного навчання
 35. Валеологічний супровід осіб з особливими освітніми потребами
 36. Комплексний супровід дітей з особливими освітніми потребами та їхніх сімей
 37. Курсова робота з логопедії
 38. Курсова робота зі спеціальних методик
 39. Безперервна пропедевтична педагогічна практика у закладах освіти
 40. Педагогічна практика у закладах освіти на посаді асистента-вчителя
 41. Педагогічна практика в закладах спеціальної освіти в якості вихователя
 42. Організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
 43. Педагогічна практика в закладах освіти в якості вчителя-дефектолога

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.