Всеукраїнська науково-практична конференція “Педагогіка здоров’я”

Сьогодні здоров’я є педагогічною категорією і зараз як ніколи необхідно спрямувати зусилля психолого-педагогічної науки на інтенсивний пошук ефективних моделей побудови здоров’язбережувального освітнього простору, створення сприятливого інклюзивного середовища для осіб з особливими освітніми потребами. Це дозволить оптимізувати фізичний і психологічний розвиток учнів і студентів в умовах навчально-виховного процесу, максимально забезпечити гармонійних розвиток їх особистості, реалізацію соціальних і найвищих духовних потреб, сформувати свідоме ставлення до власного здоров’я та активну життєву позицію щодо здорового способу життя, оволодіння високим рівнем валеологічної культури.

З метою обміну педагогічним досвідом, науковими розробками та обʼєднання зусиль вчителів, викладачів вищих навчальних закладів та науковців щодо збереження здоров’я дітей та учнівської молоді в умовах навчального закладу кафедрою з 2011 року запроваджено проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогіка здоровʼя”. За матеріалами конференції щорічно кафедра видає збірник наукових праць.

Матеріали конференції сприять впровадженню отриманих наукових знань та досвіду здоров’язбереження в навчально-виховний процес дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів нашої держави.


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.