Звіт первинної профспілкової організації за 2015–2016 рр

Назад

Сьогодні, в умовах політичної нестабільності та економічної кризи в Україні, соціальність Української держави та ступінь її інтегрованості в Європейський простір в значній мірі визначається результативністю діяльності профспілок, які залишаються найбільшими громадськими об'єднаннями, які діють в національному правовому полі. За останній період профспілкова єдність посилилася, відчутною стала наша солідарність та взаєморозуміння.

У наш час Федерація профспілок України об’єднує у своїх рядах майже 8 мільйонів спілчан. Профспілка працівників освіти і науки України, яка входе до складу Федерації профспілок України, є найбільш впливовою громадською організацією, що об’єднує у своїх рядах більше двох мільйонів освітян. Харківська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки, яку очолює Л.М. Дулуб, на сьогодні представляє саму масову профспілкову організацію нашого регіону, яка об’єднує більше 180 тис. працівників освіти та студентської молоді. Первинна профспілкова організація ХНПУ імені Г.С. Сковороди, яка була створена ще у 1907 році, й сьогодні залишається однією з найстаріших й найбільших організаційних ланок Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки. Таким чином, наші з вами трудові, соціально-економічні та духовні інтереси представлені найбільшою в Україні профспілковою організацією. Представлені на всіх рівнях і відбиті в Генеральній, Галузевій і Регіональній угодах, а також в Колективному договорі.

В умовах коли Україна остаточно стала повноправною частиною Європейської освітньої спільноти закономірною стає модернізація профспілкового руху в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди як основи громадського самоврядування навчального закладу. Наша профспілкова організація проводить кардинальні зміни своєї структури та методів діяльності, переходить до нової філософії трудових відносин та до європейських стандартів соціального захисту людини праці. Сьогодні Первинна профспілкова організація ХНПУ імені Г.С. Сковороди об’єднує в своїх рядах 1582 наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівника університету, серед яких 1163 жінок та 419 чоловіків. Майже третину (552 особи) в складі профспілкової організації університету займає молодь віком до 35 років. В структурі профспілкової організації університету нараховується 24 профспілкових організацій факультетів та інших структурних підрозділів університету, а також 105 профспілкових груп кафедр, відділів та служб. Із 24-х профспілкових організацій факультетів та підрозділів університету найбільшими за складом є профспілкові організації відділу соціального розвитку та економіки (342 особи), факультету іноземної філології (132 особи); адміністративно-управлінського сектору (134 особи).

Робота профспілкового активу нашого університету в період з лютого 2015 – по лютий 2016 року безумовно стала ще одним великим кроком профспілкової організації університету у європейському напрямку, ставши перехідним етапом від радянської за своєю структурою та формами діяльності профспілки до профспілки нового європейському типу. Це дуже важливий етап в розвитку профспілкової організації університету тому, що від того, чи відбудеться в Україні регенерація профспілок, залежить стійкість демократичної держави, домінування в ній соціальних цінностей і гарантій. Свідченням цієї тенденції у розвитку профспілкової організації Харківського національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди стали результати звітно-виборчої кампанії на факультетах та інших підрозділах університету, яка проходила протягом кількох місяців: з вересня по грудень 2015 року. За цей час звітно-виборні збори та конференції пройшли в 24 профспілкових організаціях структурних підрозділів та 105 профспілкових групах. На цих профспілкових зборах і конференціях були присутні голова профкому, заступники голови профкому, члени профкому, які виступали і брали активну участь у дискусіях. Звітно-виборчі профспілкові збори і конференції на факультетах та інших підрозділах університету пройшли організовано на високому рівні. Під час звітно-виборчої кампанії було обрано (переобрано) 24 голови профбюро, 98 членів профбюро і 105 профспілкових групових організаторів. З них 80% склали профорганізатори, які вже не один рік працювали на своїх посадах, а новообрані профорганізатори склали 20%. Всі ці зміни, які відбувалися в кінці 2015 року в складі профбюро та профгрупоргів лише позитивно вплинули на роботу профспілкової організації університету. В 2016-му році відповідні заходи будуть проведені повторно, з метою моніторингу діяльності профспілкових структурних підрозділів.

В цілому звіти і вибори в профспілкових організаціях структурних підрозділів та профспілкових групах ХНПУ імені Г.С. Сковороди продемонстрували позитивну, а, подекуди, і відмінну динаміку роботи профбюро та профкому в цілому. Показали і продовжують демонструвати високий рівень організаційної роботи голови профбюро та профспілкових груп, що показало їхній професіоналізм, здатність і вміння вирішувати непрості соціальні проблеми, високу активність членів профспілки, небайдужість до проблем, які існують у трудовому колективі нашого університету.

Дійсно, впродовж 2015–2016 року робота всіх профбюро та їхніх голів, за невеликим винятком, заслуговує на високу оцінку. Серед кращих голів профбюро факультетів та інших підрозділів університету можна називати: головного інженера університету М.А. Алієва, доц. М.Ю. Бабенко, ст. викл. Т.М. Блещунову, доц. А.І. Галій, зав. кабінетом Л.М. Головашкіну, ст. викл. Л.П. Голубничого, завідувача відділом практик Г.А. Кабанську, доц. В.Б. Кулика, зав. кабінетом Ю.Ю. Кобзєву, керівника гуртка А.С. Константінову, ст. викл. О.В. Костікову, доц. О.І. Лисяка, бібліотекаря С.С. Мажару, доц. І.В. Осьмірко, доц. І.А. Павлову, доц. І.І. Пелішенко, методиста  І.Є. Рачинську, доц. С.О. Сєрякова,  ст. викл. А.О. Тихонову, доц. Н.М. Халанську, доц. І.І. Харченко, доц. Н.М. Чернушенко, викл. В.В. Яригіну. Ці голови профбюро – найбільш мобільна і інноваційна частина профспілкової організації університету, у них завжди повно нових ідей та побажань, які профком старається по можливості реалізувати.

Остаточно звітно-виборча кампанія в ХНПУ імені Г.С. Сковороди завершується проведенням звітної конференції, на якій підводяться основні підсумки роботи профспілкового комітету університету.

В нашому університеті вже стало доброю традицією коли звітна профспілкова конференція університету проводиться напередодні такого важливого для всіх спілчан свята як Всесвітній день соціальної справедливості, який міжнародна спільнота щороку відмічає 20 лютого, починаючи з 2009 року. Саме цей день профспілки Європейських країн пропонують всім профспілковим організаціям присвятити проведенню як на національному, так й на регіональному рівнях конкретних заходів відповідно до мети та завдань соціального розвитку.

Для профспілчан це дуже символічно тому, що лише профспілки сьогодні залишаються тією реальною силою, яка висуває на перший план питання соціальної справедливості та захисту людини праці.

Підводячи основні підсумки роботи профспілкового комітету університету за звітний період хочеться звернути вашу увагу на те, що профком університету обраний 28 лютого 2015 року складався із 27 осіб, які представляли всі категорії наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників університету. Нема сумніву, що до складу профкому були обрані найбільш активні й небайдужі до профспілкової справи люди, яким притаманні вміння працювати з людьми, переконувати, роз’яснювати, захищати інтереси працюючих. Саме завдяки цьому профком став дружнім колективом, який сьогодні демонструє єдність думок і дій. Можна впевнено констатувати, що весь цей рік профспілковий комітет залишався динамічним, організаційно міцним і надійним органом громадського самоврядування університету, діяльність якого базувалася на перевірених європейською практикою принципах відкритості, демократизму, патріотизму, наступності, відповідальності та колегіальності у прийнятті рішень.
Спільно з профкомом в університеті працює досить численний профспілковий актив – голови та члени профбюро факультетів та інших структурних підрозділів, профгрупорги кафедр та відділів, профорганізатори, страхделегати, громадські інспектори з охорони праці. В 2015 – за перше півріччя 2016 року ці профспілкові активісти всіма можливими законними способами боролися за перемогу принципів соціальної справедливості, за впровадження в університеті та його структурних підрозділах європейських стандартів соціального захисту людини праці. Щоденною громадською працею їм вдалося довести, що єдиним ефективним інструментом захисту прав та інтересів освітян є об’єднання у професійні спілки, які представляють працівників на всіх рівнях – від окремої кафедри чи відділу до всієї країни.

Сьогодні до складу профкому входять 25 досить досвідчених профспілкових активістів, які завзято працюють в чотирьох постійних комісіях профкому задля реалізації в університеті статутних завдань профспілки. В профкомі стало традицією, що кожний другий четвер місяця планово проводилось засідання профспілкового комітету, а кожний останній четвер місяця проводилися засідання президії профкому.

Протягом 2015 – початку 2016 року згідно розроблених планів роботи було проведено 16 засідань профспілкового комітету та 12 засідань президії профкому, на яких було розглянуто 78 питань пов’язаних як з організацією внутрішньоспілкового життя, так і з діяльністю трудового колективу університету.

На цих засіданнях профкому та президії профкому розглядалися як стратегічні напрямки розвитку профспілкового руху в університеті, так і поточні питання роботи профспілкового комітету. У доповідях, виступах та дискусіях члени профкому відзначали, що в ХНПУ імені Г.С. Сковороди в цілому, і в профспілковій організації університету зокрема, склався позитивний, сприятливий морально-психологічний клімат, існує порозуміння і співпраця між керівництвом університету та профкомом, профбюро факультетів та деканами, що їхня діяльність спрямована, насамперед, на розвиток університету, задоволення потреб наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників університету, вирішення актуальних соціальних питань. На засіданнях профкому та президії профкому неодноразово підкреслювалося, що мета і завдання профспілки в основному досягнуті. Це і є головний результат нашої роботи за останній рік.

Критично, з діловими пропозиціями, з аналізом питань про шляхи покращення співпраці на всіх рівнях управлінської ланки для реалізації соціально-економічних інтересів та задоволення матеріальних потреб і вимог викладачів та співробітників, створення сприятливого морально-психологічного клімату в трудовому колективі та інших питань, які виносились на обговорення виступали і вели активну дискусію такі члени профкому як доц. І.І. Пелішенко, доц. О.І. Лисяк, головний інженер М.А. Алієв, доц. Н.М. Роман, зав. кабінетом Т.А. Мартинцева, проф. О.А. Кузнєцова, доц. М.Ю. Бабенко, проф. Є.Б. Малець, зав. кабінетом В.А. Кальніна, вахтер гуртожитку Л.М. Бражник, зав. кабінетом Л. М. Головашкіна, ст. викладач С.М. Клімакова, проф. К.Ю. Голобородько, начальника відділу постачання Л.В. Злотник, доц. С.О. Лавренко, заступник директора Л.І. Макогон, адміністратор гуртожитку Т.В. Чернік, доц. І.М. Щербак та інші. Головний зміст щомісячних засідань профкому та президії профкому полягав у розвитку ініціативи, трудової та громадської активності працівників університету, мобілізації трудового колективу на виконання завдань і рішень які б сприяли стабільному розвитку освітнього процесу в університеті.

Що сьогодні найбільш хвилює наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників нашого університету? Перш за все, зайнятість, можливість мати роботу і працювати, отримувати за цю працю достойну зарплату, премії, винагороди; а також соціальні гарантії, соціальна індексація, соціальне страхування і соціальна підтримка. В 2015 - на початку 2016 року навіть за умов непростих політичних, економічних та соціальних процесів в країні, адміністрація і профком університету зуміли забезпечити стабільний розвиток нашого навчального закладу, підвищення ефективності навчального процесу, збереження соціальних гарантій для членів трудового колективу. З точки зору профспілки, найважливішим досягненням ректора нашого університету акад. Івана Федоровича Прокопенко в минулого року стало те, що в непростих економічних умовах нам удалося уникнути масових скорочень співробітників і примусових неоплачуваних відпусток.

Ректор за згодою профкому знайшов можливість і провів скорочення в університеті вільних вакансій щоб не зачепити реальних працівників, зберегти колектив і при цьому мати можливість своєчасно й в повному обсязі виплачувати заробітну плату. На такому загальному тлі, в складний для нашого трудового колективу час, профком, спираючись на досвід європейських освітянських профспілок, вирішив значно більше уваги приділяти профорієнтаційній роботі. Мотивація такого рішення проста – чим більше в університеті студентів, тим більше робочих місць, тим стабільніше трудовий колектив, тим міцніше профспілкова організація. Форми роботи з профорієнтації плануємо самі різні, в тому числі модернізуємо вже перевірені часом традиційні. Наприклад, всі екскурсійні поїздки, які ми постійно організуємо для наших працівників в самі різні куточки України, тепер обов’язково будуть поєднуватися з відвідуванням місцевих шкіл та спілкуванням с потенційними абітурієнтами.

Отже, що стосується зайнятості, то ХНПУ імені Г.С. Сковороди, дякуючи ефективному соціальному партнерству адміністрації і профспілки університету, є острівцем стабільності. Вдалося зберегти трудовий колектив. Масових звільнень не було. Усього в минулому 2015 році адміністрація запропонувала скоротити 18 штатних працівників університету й профком після непростих обговорень дав згоду на таке скорочення. При цьому були витримані всі законодавці норми і використані всі можливості забезпечити зайнятість тих, хто підлягав скороченню на інших робочих місцях. В цьому відношенні наш університет можна вважати прикладом для багатьох українських вишів, в яких скорочення співробітників набуває масового характеру, а примусові неоплачувані відпустки стають звичайним явищем.

Аналізуючи роботу профспілкового комітету університету за звітний період, необхідно звернути вашу увагу на те, що весь цей час найважливіший напрямок у діяльності профкому був направлений на вдосконалювання процесу укладання та контролю за виконанням Колективного договору.

В умовах коли Уряд відмовляється підвищувати для освітян соціальні стандарти, схиляється до обмеження трудових прав і свобод і закликає дужче затягувати паски, найголовнішим та найскладнішим завданням для профспілки університету стало недопущення зниження соціальних гарантій на локальному рівні нашого трудового колективу. Все це зумовлює більш уважне відношення до виконання основних положень Колективного договору як з боку адміністрації, так й з боку трудового колективу університету. Хід виконання Колективного договору неодноразово розглядався на засіданнях профкому, профспілкових зборах та конференціях трудового колективу. Кожного разу робився висновок, що умови Колективного договору в нашому університеті в основному виконуюся. Проте, після кожного публічного обговорення, профспілковим комітетом разом з адміністрацією університету розроблялися та реалізувалися заходи по виконанню критичних зауважень та пропозицій, які були висловлені спілчанами.

Враховуючи загрозу зменшення державного фінансування освітньої галузі та зниження життєвого рівня освітян в 2016 році, профспілковий комітет розробив тактику дій профспілкової організації університету, яка дозволить на локальному рівні провести заходи з упередження негативних наслідків соціально-економічної кризи та запроваджувати компенсуючи механізми. Для реалізації цих планів профком ініціював внесення змін та доповнень до Колективного договору. Це зумовлено такими важливими факторами, як необхідністю запровадження антикризових механізмів, новаціями в національному законодавстві, новими концептуальними ідеями профспілкового руху та орієнтацією освітянської громадськості на європейські стандарти соціального захисту. Робоча комісія повноважних представників від профкому і адміністрації університету, яка працювала в вересні-листопаді 2015 року, розробила всі напрямки необхідних змін та доповнень до Колективного договору. Оновлений текст договору було розміщено на офіційному веб-сайті університету, що дало можливість провести його громадське обговорення та порівняти з нормами, які прописані в Європейській соціальній хартії.

Проведення всієї передбаченої законодавством підготовчої роботи дозволило 22 грудня 2015 року підписати між адміністрацією та профспілковою організацією університету новий Колективний договір, розрахований на 2016-2018 роки. Сьогодні, прийнятий текст редакції Колективного договору можна знайти на веб-сторінці нашого університету.

Не викликає сумніву, що після прийняття Закону України «Про вищу освіту», питання укладання нового Колективного договору та контроль за його виконанням набуло для нашої профспілкової організації особливої актуальності. В основу нового Колективного договору були покладені антикризові механізми, новації в національному законодавстві, нові концептуальні ідеї профспілкового руху та орієнтація на європейські стандарти соціального захисту людини праці. Новим Колективним договором передбачено значно збільшити рівень відповідальності як з боку адміністрації, так й з боку трудового колективу в умовах академічної, організаційної та фінансової автономії університету, яка проголошена новим законом «Про вищу освіту». Передбачено зменшення максимального навчального навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника до 600 годин на навчальний рік. В новому Колективному договорі також знайшли відображення вимоги сьогодення зробити всю діяльність університету ще більш прозорою. Кошториси, штатні розписи, розподіл зарплат, надбавок до зарплат та премій стануть більш відкритими і підзвітними громадському самоврядуванню. Адміністрація буде публікувати їх на офіційному веб-сайті університету.

Новий Колективний договір також передбачає значне розширення повноважень профспілкового комітету як провідного органу і як основи громадського самоврядування в нашому університеті. Профспілковим комітетом буде здійснюватися громадський моніторинг за системним реформуванням всіх ланок освітнього процесу в університеті. Таким чином, новий Колективний договір став локальним нормативно-правовим актом, який встановлює основні правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування університету, регулює всі трудові, соціально-економічні та виробничі відносини між ректором і трудовим колективом.

В умовах впровадження в університеті принципів автономії та європейських стандартів до якості праці виникла необхідність кардинальних змін в діяльності нашої профспілкової організації. На перший план виступило питання про укріплення трудової дисципліни, профілактика правопорушень, та підвищення ефективності роботи наших працівників. В цьому напрямку діяльності профкому одним з дієвих важелів стало формування особистості шляхом виховання відповідальності, патріотизму, загальнолюдських моральних цінностей, академічної доброчинності, соціальної активності, участі в роботі органів громадянського самоврядування, створення в трудовому колективі атмосфери зацікавленості, творчого пошуку, самовідданої праці на благо університету. Такий підхід дав змогу колективу університету постійно знаходитись на ведучих позиціях серед вищих педагогічних навчальних закладів України. Але на сучасному етапі необхідно звернути увагу на трудову дисципліну, на виконання нашими викладачами і співробітниками своїх службових обов’язків. Шановні спілчани ми з вами прийшли до університету за покликанням душі, тому потрібно це пам’ятати і відноситись до своїх обов’язків сумлінно ‒ по європейському.

В нашому колективі працює багато людей, працю яких можна прийняти за взірець ставлення до своїх обов’язків. З однаковою повагою ми відносимось до професорів, доцентів, викладачів, лаборантів, вахтерів, водіїв, прибиральниць хто виконує свої обов’язки старанно і сумлінно. Серед таких зразкових працівників університету, які одночасно приймають активну участь в розвитку профспілкового руху можна назвати: М.Ю. Бабенко, Г.А. Кабанську, О.І. Лисяка, Є.Б. Мальця, І.І. Пелішенко, С.О. Коваленко, Н.П. Шепітько, З.С. Мікрюкову, С. О. Лаврент’єва, А. Я. Байстрюк, Г.І. Синицю, Ю.В. Липчанську, Л.А. Дудку,  М.Ю. Тарарак, Л.В. Абрамову, Н.Г. Тарарак, О.І. Процевського, А.Ю. Дарій, І.А. Сухіну, О.Є. Пітенко, Н.М. Волосник, В.К. Четверика, Г.О. Козлову, В.В. Лисенко, Н.О. Глушкову, В.М. Коверю, О.Л. Федотову, О.В. Кукуш, І.Д. Денисенко, С.А. Бабухіну, В.В. Романюка, О.В. Барахтян, А.В. Мамотенко, І.В. Редькіну, О.О. Жигунову, О.С. Єгоршину, О.С. Лук’янову, Л.В. Умрихіну, Т.І. Гогіну та багато інших.

Великий досвід роботи в профкомі, профбюро та профгрупах, відстоювання та захист законних прав та інтересів працюючих, фаховість і життєва мудрість дозволяють їм вирішувати складні й відповідальні завдання, які постають перед профспілковою організацією університету в сучасних реаліях. За професіоналізм і натхненне ставлення до обраної справи соціального захисту людини праці кожен з них користується заслуженою повагою серед колег, є авторитетними наставниками для молодих спілчан. За результатами огляду-конкурсу, який пройшов в минулому році, та з нагоди Всесвітнього дня соціальної справедливості профком прийняв рішення нагородити перелічених профспілкових активістів почесними грамотами та грошовими преміями. Можна щиро привітати переможців конкурсу і побажати їм міцного здоров’я, благополуччя, успіхів і профспілкового довголіття.

Слід зазначити, що відносини з адміністрацією університету профком завжди будує на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства, угод та положень Колективного договору. В процесі взаємодії з ректором, проректорами, деканами та керівниками інших структурних підрозділів ХНПУ імені Г.С. Сковороди, профком завжди знаходив підтримку й готовність до конструктивного діалогу. В колі зору профспілкового комітету постійно знаходяться питання виконання вимог Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та «Про вищу освіту» щодо участі трудового колективу в управлінні університетом. Наша профспілкова організації впевнено стала основою громадського самоврядування університету. Представники профспілкового комітету, відповідно до законодавства, обов’язково входять до складу таких комісій: тарифікаційна комісія, атестаційна комісія; комісія по прийому готовності університету до нового навчального року; комісія по проведенню конкурсів, оглядів-конкурсів; комісія по списанню основних засобів університету; комісія по розподілу матеріальної допомоги та премій з фонду університету; комісія по розробці правил внутрішнього трудового розпорядку університету; комісія по розробці і контролю за виконанням Колективного договору; комісія по трудовим спорам; комісія по розробці і контролю за виконанням угод з охорони праці; комісія з атестації робочих місць; комісія по розгляду травм і нещасних випадків; комісія з оформлення пенсійних справ співробітників; комісія з соціального страхування та ін. Протягом звітного періоду профспілкова організація неодноразово брала безпосередню участь у розв‘язанні конфліктних ситуацій між співробітниками в межах факультетів; між співробітниками кафедр та завідувачами цих кафедр; між співробітниками факультетів та інших структурних підрозділів та адміністрацією університету.
Профспілковий комітет, відповідно до законодавства, обов’язково приймає участь у затвердженні кошторису університету; преміюванні, нагородженні та заохоченні співробітників університету; розміри надбавок, доплат штатного розпису; навчального навантаження науково-педагогічних та педагогічних працівників; розкладу занять, норми часу для планування та обліку навчальної, методичної та наукової роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників університету; запровадженні підсумкового обліку робочого часу; погодженні графіків роботи працівників, графіків змінності та надання відпусток працівникам університету; перенесення відпусток працівників на наступний рік; проведенні надурочних робіт; залученні працівників університету до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні; визначає перелік робіт, де через умови виробництва не може бути встановлена перерва; дає згоду на звільнення працівників з ініціативи адміністрації; кількісний та персональний склад атестаційної комісії; наказ про створення атестаційної комісії; атестацію робочих місць; розглядає інші важливі питання діяльності ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Крім цього, профком спільно з адміністрацією звичайно приймає участь в розробленні: статуту університету чи змін та доповнень до нього; правил внутрішнього трудового розпорядку; Угоди з охорони праці; положення про преміювання та заохочення; Колективного договору.

Як активні члени вищого колегіального органу громадського самоврядування спілчани щороку заслуховують звіт ректора університету та оцінюють його діяльність; розглядають за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради університету питання про дострокове припинення повноважень ректора університету; обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю тощо.

Профком разом із студентським профкомом організував і забезпечує роботу групи громадянського контролю за роботою їдальні та буфетів університету. Результати проведених групою громадянського контролю рейдів-перевірок систематично розглядаються на засіданнях Виконавчої ради університету.

У профспілковому комітеті організовано систематичне надання кваліфікованої юридичної допомоги з питань: оплати праці; скорочення або звільнення працівника; пенсійного забезпечення; житлового законодавства; звільнення на вимогу адміністрації; оплати праці за сумісництвом; порядку надання відпусток; порядку і умов укладання контрактів; пільг і компенсацій та ін. В рамках діючого законодавства профспілка намагається кваліфіковано захистити своїх членів. Це важливе завдання в профкомі виконує спеціальна служба правової допомоги, яку очолює юрист профкому Р.М. Бутенко.

Досягненням профкому стала практика широкого використання на лише традиційних, але й сучасних інноваційних методів надання спілчанам правової допомоги. Як приклад, можна навести практику надання членам нашої профспілки он-лайн консультацій з юридичних питань.

В соціальних мережах профком розміщує відповіді на питання працівників щодо укладення трудового договору, звільнення з роботи, оплати праці, надання відпусток, атестації та інших. Кожен працівник нашого університету може, не полишаючи свого робочого місця, отримати відповідь на актуальне для нього питання.

Протягом 2015 – початку 2016 року одним з основних напрямків роботи профспілкового комітету було постійне прагнення щодо поліпшення умов охорони праці наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників університету. В сучасних умовах працівникам доводиться виконувати свою роботу в умовах, коли технологічні процеси мають різноманітні небезпечні для людини фактори впливу. Праця викладача, науковця, технічних та інших працівників стають небезпечними для їх здоров’я, тому, що використовується різноманітна оргтехніка: комп’ютери, факси, ксерокси та інші прилади, без яких робота в університеті, у зв’язку з розвитком сучасних технологічних процесів, стає неможливою. Сюди необхідно додати роботу наших працівників з різноманітним лабораторним приладдям, яке також нерідко має шкідливі фактори. Враховуючі таку специфіку роботи в університеті виникає необхідність в жорсткому дотриманні необхідних безпечних умов охорони праці у відповідних підрозділах університету. Недотримання вимог з охорони праці можуть призвести до адміністративної, а за певних обставин і до кримінальної відповідальності, але найгірше, це до травмування, погіршення самопочуття чи загибелі людини.

Між адміністрацією і профкомом укладалися і реалізувалися угода з охорони праці, а також розроблялися та реалізувалися комплексні заходи з охорони праці. Координувала і забезпечувала всю цю важливу роботу постійна комісія профкому на чолі із проф. Є.Б. Мальцем. Комісія залучала до своєї діяльності небайдужих людей. Діяльність комісії профспілкового комітету з охорони праці регламентована Законом України «Про охорону праці» та нормативними документами, що відображені в Колективному договорі. Комісія профкому з охорони праці постійно аналізувала стан охорони праці, наявність шкідливих і небезпечних умов які можуть негативно вплинути на здоров’я працівників, що дозволяло своєчасно розробити разом з відділом охорони праці університету спеціальні заходи з безпеки праці, запобігти виробничим травмам. Вся ця робота знаходила своє практичне втілення у двох функціях – організаційній і контрольній.

Профком організовував та контролював проведення соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності працівників університету під час їх трудової діяльності: наявність обов’язкового соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; встановлення пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах праці; фінансування заходів охорони праці з боку адміністративної університету.

Згідно плану роботи комісія профкому з охорони праці щомісячно проводила збори, на яких розглядалися питання з охорони праці. Комісія контролювала хід виконання угоди і комплексних заходів з охорони праці, здійснювала громадський контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці, по створенню здорових і безпечних умов праці співробітників і навчання студентів, проводила рейди-перевірки стану навчальних корпусів. Результати усіх цих перевірок регулярно розглядалися на засіданнях профкому. Щорічно, комісія бере участь у розробці комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення існуючого рівня охорони праці в університеті. Проводячи аналіз кількості заходів, що були заплановані на кожний рік, та коштів, які теж планувалось використати на реалізацію цих заходів, можна зробити висновок, що визначені заходи були виконані, а кошти витрачені в більшому обсязі, ніж заплановано.

Протягом звітного періоду усі працівники університету, професії яких пов’язані з підвищеною небезпекою пройшли навчання в учбових комбінатах та мають допуски до робіт з підвищеною небезпекою. Такі працівники проходили навчання і складали заліки комісіям, які призначені наказом ректора університету і у яких обов’язково були представники від профспілки.

З метою запобігання професійних захворювань серед працівників, які працюють в шкідливих умовах праці проводилися медичні огляди. За 2015– початок 2016 року в університеті не було нещасних випадків виробничого характеру, але було 14 нещасних випадків невиробничого характеру. По цих випадках відділом охорони праці разом з профспілковим комітетом та відповідальними особами було проведено розслідування та оформлено протоколи.

Профспілкова організація університету бере активну участь в управлінні соціальним страхуванням через своїх представників у Комісії соціального страхування. Це дуже складна і відповідальна ділянка роботи, яку очолює голова профкому. Відповідно до чинного законодавства Комісії соціального страхування вирішувала наступні питання: прийняття рішень про оплату листків непрацездатності, разових виплат при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, про виплати на поховання, надання путівок на лікування та оздоровлення до санаторіїв, контроль за своєчасним нарахуванням страхових внесків тощо. Важливим напрямком роботи Комісії соціального страхування є аналіз захворюваності в університеті, який свідчить, що, як і раніше, найпоширенішими є захворювання серцево-судинної системи, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, хвороби органів дихання, шлунково-кишкового тракту. Тенденція до погіршення стану здоров’я працівників університету зумовлена комплексом медичних, соціально-економічних, екологічних чинників, недосконалим способом життя, не завжди сприятливими умовами праці. В цілому рівень санітарної культури в нашому трудовому колективі не відповідає світовим стандартам, значна частина працівників мають шкідливі для здоров’я звички.

За період з лютого 2015 – по лютий 2016 року на лікарняних знаходилося 416 наших працівників і в зв’язку з їх тимчасовою непрацездатністю було втрачено 8,35 тис. робочих днів. Із розрахунку на 100 працюючих в університеті загальна кількість днів з тимчасової втрати працездатності становить 521 день, що є дуже високим показником. Такі показники стану здоров’я працівників нашого університету, з одного боку залишаються складною соціальною проблемою, а з іншого боку є дестабілізуючим фактором в організації освітнього процесу нашого навчального закладу. В кінці 2015 року комісією Харківської обласної дирекції соціального страхування була проведена планова перевірка правильності оплати лікарняних листів, виплати допомоги у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю, пологами та смертю. Жодних суттєвих порушень в роботі з боку профкому, комісії соціального страхування та бухгалтерії університету не встановлено.

Серед таких напрямів роботи профкому, які в звітний період незмінно залишалися пріоритетними, можна визначити напрямки роботи, направлені на поліпшення стану здоров’я всіх категорій працівників університету та членів їх сімей. Це пояснювалося, насамперед, занадто високим рівнем захворюваності в нашому трудовому колективі. Враховуючи наявність об‘єктивних причин, прогнозується зростання захворюваності у найближчі роки. Тому ректорат разом із профкомом приймає відповідні заходи, спрямовані на зниження та запобігання росту захворюваності. Перш за все, проводяться щорічні медичні огляди, працює медичний центр, закуповуються медикаменти та медичне обладнання. Члени профкому впевнені, що здоров’я людини є безцінним.

В звітний період в сфері оздоровлення працівників університету профком будував свою діяльність в межах державної програми по профілактиці захворювань і пропаганді здорового способу життя. Профком розробив і реалізував пріоритетну програму «Здоров'я освітян», всіляко сприяв розвитку серед працівників університету фізичної культури, спорту та туризму, організував проведення змагань з різних видів спорту. На засіданні профкому було розроблене «Положення про огляд-конкурс спортивно-оздоровчої роботи на факультетах і кафедрах університету», у взаємодії із спортивним клубом щороку проводяться університетські спартакіади, заохочується участь наших викладачів і співробітників у міжвузівській спартакіаді «Здоров’я». З ініціативи профкому щороку проходить конкурс на кращого організатора фізкультурно-оздоровчої роботи в підрозділах університету з врученням почесних грамот, цінних призів та подарунків.

Турбота про здоров’я працівників університету є одним з самих основних показників ставлення профспілки до проблем нашого трудового колективу. З огляду на важливість питання поліпшення стану здоров'я працівників університету, профком активно співпрацював зі всіма своїми соціальними партнерами з метою забезпечення наших працівників санаторно-курортним лікуванням, а їх дітей оздоровлював в дитячих таборах. Саме тому, реформа Фонду соціального страхування, в результаті якої фонд перестав виділяти нам кошти на санаторно-курортне лікування, зовсім не зупинив діяльність профкому в сфері організації оздоровлення та відпочинку наших працівників та членів їх сімей. Як і раніше в цьому році профспілковий комітет оздоровлював дітей працівників нашого університету в літніх таборах. Усього влітку 2015 року пройшли курс оздоровлення в дитячому таборі «Барвінок» 14 дітей. Тривалість заїзду в дитячі літні табори складала від 12 до 21 дня, а батьківська оплата в більшості випадків складала від 40 до 50 відсотків від загальної вартості путівки. Решту оплачували профспілка.
Спираючись на підтримку адміністрації університету профспілковий комітет організував й фінансово забезпечив відпочинок 24 наших співробітників в спортивно-оздоровчому таборі «Гайдари». Профкомом було зроблене все можливе, щоб літо їм запам’яталося лише як чудова пора відпустки, відпочинку та якісного оздоровлення. При цьому для тих з наших викладачів та співробітників, яким була виділена путівка в «Гайдари», профком оплачував 50 відсотків її загальної вартості. Особливу подяка за організацію оздоровлення наших співробітників в Гайдарах належить ректору університету акад. Івану Федоровичу Прокопенко і проректору Надії Гордіївні Жуковій, які посприяли організації такого відпочинку.

В цьому році частина наших працівників та членів їх сімей буде забезпечуватися санаторно-курортним лікуванням за рахунок цільового фонду «Європейський добробут освітян», який створюється з ініціативи профкому спільно з обласною дирекцією Фонду соціального страхування й фінансується за рахунок благодійних внесків застрахованих осіб з якими співпрацює дирекція Фонду соціального страхування. Отже профком постійно шукає нові форми роботи по організації оздоровлення наших працівників, але одночасно ми не втрачаємо добрі зв’язки з обласною дирекцією Фонду соціального страхування. В Верховній Раді розглядається проект щодо повернення Фонду соціального страхування коштів для організації санаторно-курортним лікуванням. Є реальна надія, що вже скоро, Фонд соціального страхування знову запрацює в сфері санаторно-курортного лікування.

Одним із важливих напрямів роботи профспілкового комітету завжди була культурно-масова робота та спортивна робота. Протягом 2015- початку 2015 року в межах діяльності постійної комісії профкому з культурно-масової, спортивної роботи та оздоровлення, було проведено роботу з організації та проведення екскурсій, тематичних вечорів, зустрічей, концертів та інших заходів. Зокрема, неодноразово організовувалися привітання святковими продуктовими наборами кожної кафедри, кожного підрозділу університету до Дня міжнародної солідарності трудящих, Дня науки, Дня працівників освіти, до Нового року та Різдва Христового. Щороку для дітей наших працівників профком організовував безкоштовне відвідування новорічних вистав, а також придбав подарунки до новорічних свят.

Профком також брав активну участь у вшануванні ветеранів війни і праці, учасників АТО. Усіх учасників бойових дій, учасників війни, вдів учасників бойових дій профком привітав святковими продуктовими наборами та грошовою премією.

Профком часто пропонував спілчанам поїхати на екскурсії по Україні, щоб більше знати про нашу чудову країну. За останні роки нашим спілчанам сподобалось подорожувати. В тому числі й в 2015 році профкомом було організовано 9 автобусних екскурсії. Під час екскурсійних автобусних турів в Полтаву, Диканьку, Гоголеве, Опішню, Краснокутськ, Пархомовку, Старий Мерчик, Шаровку, Сковородинівку, Гайдари, Чугуїв, Печиніги, Красноград та інші місця України працівники університету дізнаватись щось нове і цікаве. Приєднуйтеся до наших екскурсійних турів і вивчайте Україну разом з профспілкою!

Однієї з найважливіших постійних комісій профкому є комісія з організаційної та інформаційної роботи члени якої займалися плануванням роботи профкому, готували його засідання, організовували ведення профспілкової документації, надавали допомогу головам профбюро і профгрупоргам, здійснювали контроль за виконанням рішень профкому, вивчали і поширювали кращий досвід організаційної роботи, готували пропозиції щодо оптимізації структури профспілкової організації університету. Особливо хочу відзначити роботу голови комісії з організаційної та інформаційної роботи Алієва Магамеда Алляхара огли за інноваційний підхід до своєї роботу. За останній рік члени комісії завершили роботу по створенню електронного соціального паспорту, та офіційному веб-сайті університету з’явилася сторінка нашої первинної профспілкової організації. Важливим є те, що комісія з організаційної та інформаційної роботи постійно покращує роботу з профспілковим активом, веде роботу по укріпленню рядів нашої профспілкової організації і залученню до неї нових членів профспілки. До лав нашої організації ми приймали практично всіх хто приходить працювати в університет. Для популяризації серед членів трудового колективу університету цінностей профспілкового руху активно використовуються засоби масової інформації.

Ми також активно формували кадровий резерв профспілки. Завжди приємно бачити в профспілкових лавах молодь, особливо серед членів профкому та профбюро. В профорганізації рік у рік зростала чисельність молодих профактивістів, а отже, щоденна робота з мотивації профспілкового членства, підвищення авторитету профспілки приносить відчутні плоди. Але сила нашої профспілкової організації вимірюється не тільки чисельністю, а насамперед здатністю забезпечити соціальні гарантії працівників та захистити їхні інтереси. Саме тому величезного значення профкомів надавав профспілковому навчанню, яке є невід’ємною частиною організаційного зміцнення громадського самоврядування в університеті. Систематично проводилися змістовні навчальні семінари для членів профкому, голів профбюро та профактивістів, організовувалися круглі столи за різними напрямами діяльності. Адже лише добре навчені, грамотні профспілкові працівники здатні на високому рівні здійснювати представництво та захист законних прав наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників університету.

Всього за звітний період профкомом було проведено 14 навчальних семінарів школи профспілкового активу, в тому числі й виїзних семінарів, та 5 засідань круглих столів та інших профспілково-навчальних заходів, на яких було розглянуто 28 питань з організації профспілкового життя.

Важливу роль в роботі школи профспілкового активу відігравали члени профкому доц. І.І. Пелішенко, доц. О.І. Лисяк, головний інженер М.А. Алієв, доц. Н.М. Роман, зав. кабінетом Т.А. Мартинцева, проф. О.А. Кузнєцова, доц. М.Ю. Бабенко, доц. С.О. Сєряков, проф. Є.Б. Малець, зав. кабінетом В.А. Кальніна, вахтер гуртожитку Л.М. Бражник, зав. кабінетом Л. М. Головашкіна, ст. викладач С.М. Клімакова, проф. К.Ю. Голобородько, начальника відділу постачання Л.В. Злотник, доц. С.О. Лавренко, заступник директора Л.І. Макогон, адміністратор гуртожитку Т.В. Чернік, доц. І.М. Щербак та інші. Водночас в профспілковому навчанні багато важить і досвід ветеранів профспілкового руху нашого університету, зокрема, на профспілковому обліку перебувають 22 непрацюючі пенсіонери. В виховній роботі профком доволі часто використовує їх багатий життєвий та профспілковий досвід. Це добра наука для профспілкової молоді й активістів, а в середовищі рядових членів формується повага до профспілки.

Для профкому завжди важливим залишається питання прозорого та чесного використання профспілкових коштів і майна, аби мати реальну можливість виконувати наші статутні й програмні завдання. Профком намагався досягти справедливого й регламентованого розподілу відрахувань членських організацій на забезпечення функціонування всіх профспілкових структур. Важливішим напрямком роботи профкому традиційно залишалося надання працівникам університету матеріальної допомоги призначеної для оздоровлення, лікування, святкування ювілею тощо. Протягом 2015 – початку 2016 року з профспілкового бюджету на надання працівникам університету матеріальної допомоги, премій та заохочення було виділено близько 200 тис. грн. Всього за звітний період матеріальну допомогу, премій та заохочення отримало 495 спілчан. Матеріальна допомога на лікування та оздоровлення зазвичай надавалася усім, кому вона була потрібна. Рішення про її надання та про її розмір приймалися на засіданнях профбюро факультетів та інших підрозділів університету з урахуванням квоти, яку визначив профкомом.

Українська Революція гідності та інші недалекі події в країні певною мірою переломили свідомість освітян, які хочуть бачити сучасні профспілки схожими на європейські, сильними, консолідованими, здатними вести ефективний соціальний діалог, а тому наша профспілкова організація тримає курс на модернізацію і підвищення ефективності своєї діяльності. Лише за останній час профком неодноразово озвучував позицію освітян на солідарних акціях протесту, ініціював підписання угоди щодо запровадження спрощеного порядку надання житлових субсидій для наших працівників, а також сприяв їх укладенню; ми приймали участь у першому публічному обговоренні засад нового трудового законодавства; брали участь у всеукраїнському електронному профспілковому голосуванні щодо необхідності індексації заробітної плати та підняття мінімальної заробітної платні в 2016 році щонайменш до фактичного розміру пожиточного мінімуму. Результати цього референдуму продемонстрували Уряду та Президенту України єдність профспілкової позиції щодо необхідності підняття мінімальної заробітної платні в 2016 році, продемонстрували спільну думку 2 млн. українських освітян.

Саме наша підтримка, в тому числі й фінансова підтримка, дозволила Центральному комітету Профспілки працівників освіти і науки, який очолює Г.Ф. Труханов, тільки за останні місяці розглянути та внести пропозиції і зауваження до понад 90 законопроектів, до 110 проектів постанов Уряду, проектів наказів та інших нормативних документів. З боку профспілки були надані пропозиції до більш як 130 проектів нормативних актів. Для того щоб стимулювати пошук компромісних варіантів, спілчани проводять в Києві акції протесту. В результаті такої активності профспілки Уряд змушений був відмовиться от багатьох запропонованих змін до законодавства які в освітянському середовищі не викликали оптимізму, серед ний це й відміна доплат за наукові ступені та вчені звання, скасування стипендій студентам, значне скорочення оплати лікарняних. Саме профспілка не допустила прийняття проекту Трудового кодексу в терміновому режимі. Профспілка заявила, що потрібен час для публічного обговорення Кодексу, який торкнеться трудової діяльності мільйонів наших співвітчизників. Важливо, щоб цей документ пройшов експертну оцінку Міжнародної організації праці, отримав оцінку від інших європейських інституцій, Європейської регіональної ради профспілок, Міжнародної конфедерації профспілок, відповідав основним вимогам ЄС в питаннях трудових відносин.

За період з лютого 2015 – по лютий 2016 року, чимало вже зроблено, але перед профспілкою постають все нові й нові завдання. Сьогодні, у швидко мінливому й нестабільному глобальному світі саме життя висуває на перший план питання профспілкового захисту людини праці. Соціальність нашої держави в значній мірі визначається результативністю діяльності профспілок, які залишаються найбільшим національним суспільним об'єднанням, що діє винятково в правовому полі.

Профспілковий рух в Україні сьогодні переживає власне випробування і функціонування в складних для країни умовах. Для освітян сьогодні, як ніколи стратегічно важливо досягти єдності дій усієї освітянської профспілкової спільноти. Для цього профспілці вкрай необхідна беззаперечна підтримка кожного з Вас, шановні спілчани!!!

 

 

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.