Кафедра зоології


Кафедра зоології є структурним підрозділом природничого факультету.

Мета діяльності кафедри зоології – забезпечення ефективної підготовки висококваліфікованих фахівців для викладання біології та інтегрованого курсу природничі науки в закладах освіти.

Завдання: базова та поглиблена підготовка фахівців-біологів із спеціалізацією в галузі зоологічних, екологічних та природоохоронних  дисциплін, які володіють знаннями з механізмів функціонування живих систем, вміють використовувати сучасні інструментальні та інформаційні технології, для проведення самостійних наукових досліджень та вирішення практичних завдань у галузі своєї професійної діяльності.

Навчально-виховний процес та науково-дослідну роботу на кафедрі забезпечують: 3 доктори біологічних наук, професори і 4 кандидати наук, доценти; 3 сумісники (2 – доктора наук, професори, 1 – кандидат наук, доцент). 

Стратегічні напрямки діяльності кафедри:

Науково-дослідна робота викладачів та співробітників кафедри спрямована на вивчення ентомофауни, орнітофауни та фауни рукокрилих антропогенно трансформованих, у тому числі урбоценозів  м. Харкова та природних екосистем; а також аналіз морфо-функціональної характеристики травного тракту птахів різних трофічних спеціалізацій та вивчення механізмів підтримання гомеостазу й розробки технологій розведення штучних популяцій комах.

61168, м. Харків,  вул. Валентинiвська (Блюхера),  2, кор. Б, к. 323, 

тел.(0572)67-69-92

e-mail:   kaf-zoology@hnpu.edu.ua 

Чаплигіна Анжела Борисівна

доктор біологічних наук, доцент,професор  кафедри зоології

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.