Кафедра зоології


  Сьогодні на кафедрі забезпечують навчально-виховний процес та ведуть науково-дослідну роботу 3 доктори біологічних наук, професори і 4 кандидати наук, доценти; 3 сумісники (2 - доктор наук, професори, 1 - кандидат наук, доцент).  За останні 5 років на кафедрі успішно захистили 2  докторських та 2 кандидатських дисертацій. Опубліковано  7 науково-методичних посібників;  1 довідник; 6 методичних рекомендацій; 60 статей видані в Україні; 32 статті видані за кордоном;  95 тез.

  На кафедрі зоології працює аспірантура за освітньо-науковою програмою за спеціальністю 091 Біологія, де проходять навчання та підготовку 14 аспірантів (PhD – доктор філософії).

  Кафедра підтримує науково-творчі зв’язки з Інститутом зоології НАН України, Інститутом еволюційної екології НАН України (ІЕЕ), Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, Національним природним парком «Гомільшанські ліси», Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини,  Інститутом екології Карпат НАН України, Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем й іншими науковими установами та вищими навчальними закладами м. Харкова, України, Польщі, загальноосвітніми школами м. Харкова та міст України.

  61168, м. Харків,  вул. Валентинiвська (Блюхера),  2, кор. Б, к. 323, 

  тел.(0572)67-69-92

  e-mail:   kaf-zoology@hnpu.edu.ua 

  Чаплигіна Анжела Борисівна

  доктор біологічних наук, доцент,професор  кафедри зоології

  Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.