Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.034 – захист дисертації Лю Чана (10.06.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 494 від 30.04.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.034 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Лю Чана, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Лю Чан

Формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти КНР

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Глазкової Ірини Яківни

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Ульянової Вікторії Станіславівни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

Ткачова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

Матвєєва Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

Глазкова Ірина Яківна, доктор педагогічних наук, професор, Бердянський державний педагогічний університет;

Ульянова Вікторія Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія».

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 11.05.2021 р.

Дата захисту: 10.06.2021 р.

Захист відбувся о 14:00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61000, ауд. 216.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.