Академічна мобільність. Факультет дошкільної освіти

У  І  семестрі 2022-2023  н. р. на підставі Угоди про співпрацю щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка та Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди Бортнік Катерина Сергіївна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта групи 51 ХНПУ імені Г.С. Сковороди приступила до вивчення освітнього компоненту «Методологія та організація наукових досліджень» (обов’язкова, 3 кредити, форма контролю – залік) зі здобувачами психолого-педагогічного факультету 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньої програми «Дошкільна освіта» у складі групи ДО(упр)-55 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка замість освітнього компонента «Технології наукових досліджень в освітній галузі» (обов’язкова, 3 кредити, форма контролю – іспит).


 

61168, м. Харків,
вул. Валентинiвська (Блюхера) 2,
к. 212-В
тел. (0572) 68-48-83

e-mail:
faculty-pre-school@hnpu.edu.ua

Декан:
Тетяна Петрівна Танько,
доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.