Історія Українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка

Факультет має свою історію. У 1933 році було відновлено Харківський педагогічний інститут, у складі якого – філологічне відділення (пізніше факультет). На його базі створено кафедру мовознавства, яка спочатку об’єднувала дисципліни й українського, й російського циклу. Упродовж багатьох років М.Ф. Наконечний, О.Н. Синявський, П.Й. Горецький і багато інших досвідчених викладачів працювали й у педагогічному інституті, й у Харківському державному (тоді ще) університеті.

З 1938 року на кафедрі мовознавства працював відомий мовознавець Л.А. Булаховський, в аспірантурі при кафедрі навчалися майбутні академік Ю.В. Шевельов, професор Ф.П. Медведєв. Велике значення для формування і зростання кафедри в повоєнні роки мала діяльність О.Я. Петренка. Під його керівництвом працювала аспірантура, із якої вийшли професори К.М. Плиско та В.П. Забєліна. У 1967 році кафедра української мови виділилася в окремий підрозділ.

Леонід Арсенович Булаховський

Першовитоки кафедри української та світової літератури – в Інституті народної освіти (ХІНО). Визначною постаттю кафедри був відомий учений – академік О.І. Білецький.

Олександр Іванович Білецький

У 70-х роках ХХ століття кафедра почала працювати самостійно, очолив її кандидат філологічних наук В.Д. Тимченко.

У 1988 році відбулося виокремлення відділення української мови та літератури філологічного факультету в самостійний факультет. Цього статусу він набув за ініціативи ректора університету академіка І.Ф. Прокопенка, який помітив потужний потенціал відділення української мови та літератури філологічного факультету.

Першим його деканом була професор Л.А. Лисиченко, потім факультетом керував кандидат філологічних наук, доцент С.Б. Стасевський. У 2003 році очільницею факультету стала кандидат філологічних наук, доцент І.В. Тимченко. У цьому ж 2003 році з нагоди 70-річчя заснування цього підрозділу ВНЗ факультетові присвоїли ім’я Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.

За час існування факультету підготовлено понад 4 тис. фахівців.

61168, м.Харків,  вул. Валентинiвська (Блюхера) , 2, кор. А, к. 202
тел. (0572) 68-11-74

Декан:

Костянтин Юрійович Голобородько, 

доктор філологічних наук, професор

Заступники декана

з навчальної роботи:
Олена Володимирівна Варенікова,
кандидат філологічних наук, доцент
з виховної роботи:
Валентина Володимирівна Глушич,
кандидат педагогічних наук, доцент
з наукової роботи:
Юлія Миколаївна Лебеденко,
кандидат філологічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.