Український мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка

В ЄДНОСТІ НАША СИЛА, АДЖЕ МІЙ ФАКУЛЬТЕТ – МОЯ РОДИНА!

Український мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка продовжує і розвиває найкращі традиції 216-літньої діяльності флагмана української класичної педагогічної освіти – Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Життєтворчість факультету – це тривала історія становлення і розвитку мовознавчих, літературознавчих, журналістикознавчих і творчих шкіл, це висококваліфікований і доброзичливий професорсько-викладацький колектив, це тисячі випускників, які є інтелектуальною елітою України – відомими письменниками, талановитими журналістами, авторитетними перекладачами, кваліфікованими редакторами, креативними педагогами, видатними науковцями.

Факультет забезпечує підготовку за актуальними і перспективними напрямами.

Освітні програми підготовки бакалаврів

035 Філологія

  • Українська мова і література;
  • Українська мова і література, редагування, журналістика;
  • Українська мова і література, польська мова (переклад включно).

014 Середня освіта

  • Українська мова і література в закладах освіти;
  • Українська мова і література, англійська мова в закладах освіти.

Освітні програми підготовки магістрів

035 Філологія

014 Середня освіта

  • Українська мова і література в закладах освіти;
  • Українська мова і література, англійська мова в закладах освіти.

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії і докторів наук

035 Філологія

Навчання здійснюється за денною і заочною формами навчання, як за рахунок державного бюджету, так і за кошти юридичних і фізичних осіб. На факультеті навчаються іноземні громадяни з різних країн світу.

Факультет має потужну матеріально-технічну базу – Український культурний центр, Польський культурний центр, лінгафонний кабінет, комп’ютерні класи, обладнані та відремонтовані аудиторії.

Здобувачі мають можливість додатково обирати:

  • фахові студії – бібліотекознавство, документознавство, журналістика, літературна творчість, редагування, українознавство, українська мова як іноземна, юридична (судова) лінгвістика.
  • мовні студії – англійська мова, іврит, іспанська мова, італійська мова, китайська мова, німецька мова, перська мова, російська мова, французька мова, японська мова.

Якісну підготовку здобувачів вищої освіти забезпечують п’ять провідних кафедр, на яких працюють 14 докторів наук, професорів, 40 кандидатів наук, доцентів:

Деканат факультету

Декан
доктор філологічних наук,
професор кафедри української мови,
відмінник народної освіти України.
 
Заступник декана факультету з навчальної роботи
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української літератури
та журналістики імені професора Л. Ушкалова.
 Координатор з виховної роботи
Собченко Тетяна Миколаївна,
доктор педагогічних наук, доцент кафедри освітології та
інноваційної педагогіки
Координатор з наукової роботи
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови. 

Система міжнародних зв’язків факультету дає можливість науково-педагогічним працівникам і здобувачам вищої освіти стажуватися за кордоном, співпрацювати з освітніми і науковими інституціями різних країн світу. Молодь має змогу розвивати організаторські здібності, працюючи в спілці студентів та молоді, професійній спілці, реалізувати свій потенціал у літературно-творчих студіях, естрадних колективах, спортивних секціях, студентському науковому товаристві.

Здобувачі вищої освіти з інших населених пунктів забезпечуються місцем у гуртожитку. Створені умови для дистанційного навчання.

Випускники українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка працюють у закладах середньої, вищої, післядипломної освіти, наукових установах, органах місцевого самоврядування й державної влади, редакціях і видавництвах, прес-центрах і прес-службах, рекламних і перекладних агентствах, громадських організаціях і культурно-мистецьких проєктах, міжнародних інституціях.


Шановні вступники!
Актуальна інформація щодо Правил прийому до університету
та основних процедур вступної кампанії за посиланням http://surl.li/cfmiu
 
Адреса приймальної комісії:
61002, м. Харків,
вул. Алчевських (Артема), 29, к. 120;
61168, м.Харків,  вул. Валентинiвська (Блюхера) , 2, кор. А, к. 202
тел. (0572) 68-11-74

Декан:

Костянтин Юрійович Голобородько

доктор філологічних наук, професор

тел. +380679388667 Viber/ Telegram

 

Координатор з наукової роботи факультету 

Юлія Миколаївна Лебеденко

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови ім. Л. А. Лисиченко 

Тел. +38(050)30004882 viber / telegram

Заступник декана факультету з навчальної роботи 

Варенікова Олена Володимирівна

тел. +380979935657 Telegram

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.