Новини науково-методичної лабораторії громадянської та міжкультурної освіти

14.05.2021. Презентація роботи лабораторії

У межах Тижня науки-2021, 14 травня, відбулася презентація роботи науково-методичної лабораторії громадянської та міжкультурної освіти. Керівник лабораторії професор кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін, доктор педагогічних наук Катерина Юр’єва і співробітниця аспірантка Тамара Ячина розповіли про основні напрями діяльності, прозвітували про виконану упродовж 2020/2021 навчального року роботу, відповіли на численні запитання колег і студентів.

Викладачі кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін і студенти ІІІ та ІV курсів факультету дошкільної освіти мали змогу ознайомитися з надзвичайно цікавими робочими зошитами, методичними матеріалами для вчителів і батьків з наскрізного інтегрованого курсу «Культура добросусідства» та іншими методичними напрацюваннями, що мають грифи МОН України і до авторського колективу яких входять співробітники лабораторії.

У 2020 р. лабораторія ініціювала укладання договору по співпрацю між ХНПУ імені Г. С. Сковороди та Громадською організацією «Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та розвитокˮ». Предметом договору є співпраця в розвитку реформ освіти, зокрема у сферах громадянської, міжкультурної, мультилінгвальної, миротворчої, екологічної та інформатичної освіти дітей і дорослих. Викладачі факультету дошкільної освіти вже встигли скористатися послугами, які надає ГО «Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та розвитокˮ»: професор К. Юр’єва, доценти А. Ковтун, М. Кордубан і Н. Шевченко пройшли організовані ГО семінари з онлайн інструментів викладання, зокрема адаптованих саме для роботи у ЗДО.

У рамках співпраці з ГО «Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та розвитокˮ» К. Юр’єва взяла участь у розробці програм підвищення кваліфікації директорів та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з методики викладання програми з міжкультурної і громадянської освіти дітей дошкільного віку «Український віночок. Регіон» інтегрованого курсу «Культура добросусідства». Також К. Юр’єва як тренер брала участь у проведенні семінарів-тренінгів:

2) з методики роботи за програмою для ЗДО «Український віночок. Регіон» інтегрованого курсу «Культура добросусідства».

За тематикою роботи лабораторії упродовж 2020/2021 навчального року:

  • захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук;
  • студентка ІV курсу Євгенія Козачок з науковою роботою «Онлайн інструменти народознавчої роботи у закладах дошкільної освіти» посіла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»;
  • захищено чотири кваліфікаційні роботи на здобуття освітнього ступеня магістра (три на факультеті дошкільної освіти, одна – на українському мовно-літературному факультеті імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка);
  • опубліковано три наукові праці викладачів, чотири статті і троє тез доповідей здобувачів освітнього ступеня магістра.

Але навчальний рік не закінчився. І скарбничка напрацювань лабораторії ще може поповнитися.


24.04.2021. Вітаємо Євгенію Козачок та її наукового керівника!

Вітаємо ЄВГЕНІЮ КОЗАЧОК, студентку 4 курсу факультету дошкільної освіти, яка посіла друге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін, керівник науково-методичної лабораторії громадянської та міжкультурної освіти К.А. Юр’єва. Надзвичайно цікава й актуальна тема виконаного в межах роботи лабораторії дослідження – «Онлайн інструменти народознавчої роботи у закладах дошкільної освіти» – викликала чималий інтерес у членів журі та учасників конкурсу.

61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, кор. В, к. 213

Тел.: +38(050)-50-44-089

E-mail: lab_cie@hnpu.edu.ua

Керівник:

Юр’єва Катерина Анатоліївна,

доктор педагогічних наук, доцент,

професор кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.