Підготовче відділення для іноземних громадян

Підготовче відділення для іноземних громадян – це структурний підрозділ Університету, який займається підвищенням мовної компетенції іноземних громадян для подальшого їх навчання в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди або іншому закладі освіти України.

Підрозділ реалізує мовну підготовку іноземців на базі навчальних програм та планів, розроблених провідними фахівцями Університету, з впровадженням новітніх методик та технологій викладання української мови як іноземної, а також профільних дисциплін за різними напрямками.

Кожна навчальна група по мірі її формування отримує спеціально розроблений план занять та терміни складання іспитів. У разі успішного засвоєння навчального матеріалу та складання іспитів, слухач отримує свідоцтво встановленого зразка про закінчення підготовчого відділення.

У період навчання слухачі мають можливість брати участь у студентському житті Університету, долучитися до виховної та наукової роботи, ознайомлюватися з провідними кафедрами, інститутами та центрами Університету, відвідувати музеї, виставки, театри міста Харкова.

Всі слухачі забезпечуються місцем для поселення в одному з гуртожитків Університету. Всі гуртожитки знаходяться в районах з добре розвиненою інфраструктурою та зручною транспортною розв’язкою.


The Preparatory Department for Foreigners is created to enhance the Ukrainian language competence for further study at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University or any other educational institution of Ukraine.

Each training group as it is formed receives a specially designed lesson plan and schedule of the exams. In case of successful mastering of the study material and passing the exams, the trainee receives a certificate of the established sample on the completion of the preparatory department, which allows him / her to enter any educational institution of Ukraine. Language training in groups is conducted in the specialties, which will be further studied or worked.

During the period of study the students have the opportunity to participate in the student life of the University, to join educational and scientific work, to get acquainted with the leading departments, institutes and centers of the University, to visit museums, exhibitions, theaters of the city of Kharkiv.

All students are provided with a place to settle in one of the dormitories of the University. All the dormitories are located in areas with well-developed infrastructure and convenient transportation.

 

61168,  м. Харків, вул. Валентинівська, 2, кор. Б, к. 216,
тел.(0572)68-61-74
Email: icandiec@hnpu.edu.ua

Завідувач:

Лугова Тетяна Вікторівна

Секретар:

Анастасія Кильяченко

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.