Центр міжнародної освіти

Навчання іноземців у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди координується Центром міжнародної освіти і здійснюється за очною (денною) й заочною формами здобуття вищої освіти за акредитованими освітніми програмами на підставі документів про попередню освіту, які мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цих країнах для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Пріоритетними напрямами роботи Центру міжнародної освіти є:
залучення іноземних громадян до навчання в Університеті;

 • прийом іноземних громадян на навчання:
 • оформлення документів вступників;
 • організація вступних випробувань;
 • ведення документації по прийому;
 • внесення інформації по вступниках з-поміж іноземних громадян до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • внесення інформації щодо вступників з-поміж іноземних громадян до електронного журналу Українського державного центру МОН України;
 • підготовка документів для отримання/скасування посвідки на тимчасове проживання в Україні в ГУ ДМС Харківської області для іноземних здобувачів освіти університету;
 • організація проходження студентами-іноземцями процедури визнання документів про попередню освіту, отриманих за межами України, в ДП «Інформаційно-іміджевий центр» МОН України;
 • підготовка випускних документів;
 • організація проходження випускниками з-поміж іноземних громадян процедури легалізації документів про освіту, отриманих в університеті, в ДП «Інформаційно-іміджевий центр» МОН України та Міністерстві закордонних справ;
 • набір слухачів Підготовчого відділення та організація освітнього процесу на Підготовчому відділенні;
 • ведення поточної звітності для Служби безпеки України, Міграційної служби Україні, Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру міжнародної освіти, листування з українськими та закордонними посольствами та консульствами.

​Співробітники центру:

Коваленко Оксана Анатоліївна,
директор Центру міжнародної освіти
Холодняк Олена Василівна,
заступник директора Центру міжнародної освіти
Касьянова Ганна Ігорівна,
інспектор Центру міжнародної освіти
Демченко Анна Андріївна,
інспектор Центру міжнародної освіти

 

61002 м.Харків, вул.Алчевських29, оф.202

Тел./факс +38(057)715-75-70,

e-mail: icandiec@hnpu.edu.ua

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.