Вступ для іноземних здобувачів вищої освіти

Запрошення на навчання 

Всі іноземні абітурієнти, які мають намір навчатися в Україні, мусять отримати від університету, до якого вони вступають «Запрошення на навчання», для можливості отримання студентської візи та подачі документів до вишу України.

Заявки та документи на розгляд для отримання запрошення від нашого університету приймаються на нашу електронну адресу.

Документи необхідні для подачі заявки на отримання запрошення на навчання:

 1. Електронна копія закордонного паспорту
 2. Електронна копія документів про попередню освіту
 3. Згода на обробку персональних даних.

Документи для вступу

Вступники з-поміж іноземних громадян та осіб без громадянства подають такі документи: 

 1. заява на ім’я ректора університету; 
 2. документ (оригінал і його копію) про раніше здобутий освітній ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ; 
 3. додаток (оригінал і його копію) до документа про раніше здобутий освітній ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 
 4. академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка); 
 5. оригінал і копію документа, у якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання й успішність із навчальних дисциплін під час вступу для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти; 
 6. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; 
 7. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 
 8. 14 фотокарток розміром 3х4 см; 
 9. копію посвідчення закордонного українця; 
 10. дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою (додатково подаються під час вступу до аспірантури); 
 11. іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені Правилами прийому до ХНПУ імені Г.С. Сковороди та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, у рамках яких реалізується академічна мобільність. 

Документи зазначені в пунктах 2, 3, 4, 5, 6 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. 

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв'язку до університету легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. За першого перетину державного кордону України та після прибуття до університету, іноземець передає оригінали документів особисто.

Алгоритм вступу

 1. Визначитися з освітнім або освітньо-науковим ступенем (бакалавр, магістр, аспірант, докторант) та спеціальністю;
 2. Звернутися до нас щоб отримати запрошення на навчання;
 3. Подати заяву та пакет необхідних документів;
 4. Скласти вступні іспити та випробування;
 5. Сплатити за перший рік навчання у разі успішного складання іспитів та випробувань;
 6. Стати до навчання.

З повним переліком освітніх ступенів та спеціальностей можна ознайомитися тут.

Актуальні строки прийому заяв та документів для здобуття:

Початок прийому заяв і документів – 10 жовтня 2022 року

Закінчення прийому заяв і документів – 14 грудня 2022 року

Строки проведення вступних випробувань – 17 жовтня – 14 грудня 2022 року

Терміни зарахування вступників – 15 жовтня 2022 року

Заявки на навчання в аспірантурі та проходження мовної підготовки приймаються впродовж всього року.

Тривалість навчання:

Для здобуття ступеню бакалавра  - 3 роки 10 місяців

Для здобуття ступеню магістр – 1рік 4 місяці 

Для здобуття ступеню кандидата наук – 4 роки

Вартість навчання на 2022\2023 н.р.:

 • для здобувачів першого освітнього рівня ( бакалаври ) складає 1200 доларів США на денній формі та 1000 доларів США на заочній формі.
 • для здобувачів другого освітнього рівня ( магістратура ) складає 1500 доларів США на денній формі та 1300 доларів США на заочній формі.
 • для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня на всі спеціальності становить 2500 доларів США.

61002 м.Харків, вул.Алчевських29, оф.202

Тел./факс +38(057)715-75-70,

e-mail: icandiec@hnpu.edu.ua

В.о. директора центру

Анна Андріївна Демченко

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.