Вступ для іноземних здобувачів вищої освіти

Шановні абітурієнти! Зверніть, будь ласка, увагу на те, що термін ІІ етапу вступної кампанії подовжено до 20 грудня 2023 року


Запрошення на навчання

Всі іноземні абітурієнти, які мають намір навчатися в Україні, мусять отримати від університету, до якого вони вступають, запрошення на навчання, для можливості отримання студентської візи та подачі документів до ЗВО України.

Заявки та документи на розгляд для отримання запрошення від нашого університету приймаються на нашу електронну адресу: icandiec@hnpu.edu.ua

Документи, необхідні для подачі заявки на отримання запрошення на навчання:

 1. Електронна копія закордонного паспорта з нотаріально засвідченим  перекладом на українську мову.
 2. Електронні копії документів про попередню освіту з нотаріально засвідченим  перекладом на українську мову.
 3. Згода на обробку персональних даних.

Документи для вступу:

Вступники з числа іноземних громадян та осіб без громадянства подають такі документи: 

 1. Заява на ім’я ректора університету.
 2. Документ (оригінал і його копію) про раніше здобутий освітній ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ.
 3. Додаток (оригінал і його копію) до документа про раніше здобутий освітній ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ (за наявності). 
 4. Академічна довідка, видана іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка).
 5. Оригінал і копія документа, у якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання й успішність із навчальних дисциплін під час вступу для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти.
 6. Копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.
 7. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 8. 14 фотокарток розміром 3х4 см.
 9. Копія посвідчення закордонного українця (за наявності).
 10. Дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою (додатково подаються під час вступу до аспірантури). 

Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені Правилами прийому до ХНПУ імені Г. С. Сковороди та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, у рамках яких реалізується академічна мобільність. 

Документи зазначені в пунктах 2, 3, 4, 5, 6 мають бути перекладені на українську мову з нотаріально засвідченим перекладом. 

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв'язку до університету легалізовані та нотаріально засвідчені копії документів про попередню освіту. За умови першого перетину державного кордону України та після прибуття до університету, іноземець передає оригінали документів особисто.

Алгоритм вступу:

 1. Визначитися з освітнім або освітньо-науковим ступенем (бакалавр, магістр, аспірант, докторант) та спеціальністю.
 2. Звернутися до Центру міжнародної освіти, щоб отримати запрошення на навчання.
 3. Подати заяву та пакет необхідних документів.
 4. Скласти комплексне вступне випробування.
 5. Сплатити за перший рік навчання у разі успішного складання вступного випробування.
 6. Стати до навчання.

З повним переліком освітніх ступенів та спеціальностей можна ознайомитися за посиланням 

Актуальні строки прийому заяв та документів для здобуття освіти:

Етапи вступної кампанії денної та заочної форм здобуття освіти

1 етап вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

25 квітня 2023 року

Закінчення прийому заяв і документів

29 серпня 2023 року

Строки проведення вступних іспитів

03 травня 2023 року –

30 серпня 2023 року

Терміни зарахування вступників

31 серпня 2023 року

2 етап вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

11 вересня 2023 року

Закінчення прийому заяв і документів

18 грудня 2023 року

Строки проведення вступних іспитів

18 вересня 2023 року –

19 грудня 2023 року

Терміни зарахування вступників

20 грудня 2023 року

Правила прийому зі змінами (пункт XIV)

Заявки на навчання в аспірантурі та проходження мовної підготовки приймаються впродовж усього року.

Тривалість навчання:

 • для здобуття ступеня бакалавра – 3 роки 10 місяців;
 • для здобуття ступеня магістр – 1 рік 4 місяці; 
 • для здобуття ступеня доктора філософії – 4 роки.

Вартість навчання на 2023/2024 н.р.:

 • для здобувачів першого освітнього рівня (бакалавр) на всі спеціальності складає 1200 доларів США на денній формі та 1000 доларів США на заочній формі;
 • для здобувачів другого освітнього рівня (магістр) на всі спеціальності складає 1500 доларів США на денній формі та 1300 доларів США на заочній формі;
 • для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня на всі спеціальності становить 2500 доларів США.

61002 м.Харків, вул.Алчевських29, оф.202

Тел./факс +38(057)715-75-70,

e-mail: icandiec@hnpu.edu.ua

 Директор центру

Оксана Анатоліївна Коваленко

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.