Практична підготовка здобувачів вищої освіти факультету дошкільної освіти

Організація педагогічної практики в умовах дистанційного навчання

Практична підготовка здобувачів спеціальності 012 Дошкільна освіта є невіддільною складовою змісту освітньо-професійної програми фахової підготовки майбутніх вихователів дітей раннього та дошкільного віку згідно з вимогами державного стандарту (для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів) вищої освіти. 

Організація практичної підготовки здобувачів факультету дошкільної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди враховує специфіку галузі дошкільної освіти та має наскрізний характер і відбувається відповідно до Положення про проведення практик здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди, розробленого, своєю чергою, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (у новій редакції).

Видами практик здобувачів факультету дошкільної  освіти залежно від рівня вищої освіти є польова, безперервна пропедевтична педагогічна, педагогічна (в групах раннього віку, в групах дошкільного віку, в закладах дошкільної освіти, організаційно-методична) та науково-дослідна. Перелік та обсяг усіх видів практики, форми й тривалість їх проведення визначені стандартами вищої освіти, освітньо-професійними програмами, навчальними планами, терміни проведення – графіком освітнього процесу. Практика організована з метою формування у здобувачів уявлення про конкретну професійну сферу придбання досвіду самостійної роботи з обраної професії.

В особливих умовах сьогодення у нашому місті згідно рекомендаціям МОН (Лист МОН від 27.07.2022 №1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», «Методичні рекомендацій щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану (для засновників закладів, науково-педагогічних працівників ІППО, директорів та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти) (МОН № 1 / 3845-22 від 02.04.2022 р.) заклади дошкільної освіти організовують освітню роботу з дітьми у дистанційному режимі. 

Спираючись на Положення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  практичну роботу наших здобувачів побудовано у відповідності з організацією освітньо-виховної роботи в ЗДО.

І (бакалаврський) рівень вищої освітиII (магістерський) рівень вищої освіти


61168, м. Харків,
вул. Валентинiвська (Блюхера) 2,
к. 212-В
тел. (0572) 68-48-83

e-mail:
faculty-pre-school@hnpu.edu.ua

Декан:
Тетяна Петрівна Танько,
доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.