Комісова Тетяна Євгенівна

Комісова Тетяна Євгенівна
кандидат біологічних наук, доцент,
куратор з наукової роботи природничого факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди,
професор кафедри анатомії і фізіології людини імені д.м.н., проф. Я.Р. Синельникова
 ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

Освіта:

Проф. Комісова Т.Є. закінчила у 1986 році природничий факультет Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди зі спеціальності “Біологія та хімія” та отримав кваліфікацію “учитель біології та хімії”.

З 1988 по 1991 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі анатомії і фізіології людини при ХДПІ імені Г. С. Сковороди.

Захищені дисертації:

У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію “Вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на функцію молочних залоз” та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин (науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Ала Іванівна Гладкова). Вчене звання доцента отримала у 2003 р.

Професійна кар'єра:

У період роботи з 1991 р. по 1998 рр. на посаді старшого викладача кафедри методики викладання природничих дисциплін у школі ХНПУ імені Г. С. Сковороди викладала навчальний курс основи соціоекології, основи ботаніки, основи зоології.
З 1999 по 2009 рр. на посаді доцента кафедри анатомії і фізіології людини викладала навчальні курси: фізіологія людини і тварин, фізіологія ВНД, вікова анатомія і фізіологія, анатомія і еволюція нервової системи, психофізіологія, психогенетика.
З 2010 по 2012 рр. – на посаді доцента кафедри екології та садово-паркового господарства ЛНУ імені Тараса Шевченка викладала дисципліни: біометрія, біогеографія, еволюційна екологія природничого факультету з науково-дослідної роботи.
З 2012 р. по 2014 р.р. очолювала  кафедру біології ЛНУ імені Тараса Шевченка.
З 2014 р.  на посаді доцента, з 2015 р. на посаді професора кафедри анатомії і фізіології людини імені д.м.н., проф. Я.Р. Синельникова викладає навчальні курси: фізіологія людини і тварин, спортивна фізіологія, вікова фізіологія, психофізіологія, фізіологія функціональних систем, обмін речовин і гуморальна регуляція функцій, фізіологія стресу і адаптації.
З вересня 2018 р. – куратор з наукової роботи природничого факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Сфера наукових інтересів:

Наукові інтереси проф. Комісової Т.Є.  пов’язані з різними науковими напрямами, а саме:

  • дослідження віддалених наслідків батьківського куріння на морфофункціональний стан їхніх нащадків;
  • вивчення механізмів реактивності і резистентності у нащадків, виношених в умовах батьківського куріння;
  • вивчення репродуктивної функції при зміні світлового режиму;
  • дослідження репродуктивноїфункції в умовах різного рівня рухової активності;
  • дослідження репродуктивної функції при вживанні жирів різного походження;
  • психофізіологічні дослідження студентів та учнів з урахуванням їх рухової активності впродовж навчального року;
  • психофізіологічні дослідження студентів та учнів з урахуванням функціональної міжпівкульової асиметрії мозку;
  • дослідження фізичного й розумового розвитку учнів;
  • психофізіологічні дослідження учнів з особливими освітніми потребами;
  • дослідження фізичної та розумової працездатності студентів та учнів впродовж навчального року та з урахуванням їх рухової активності.

Проф. Комісова Т.Є. активно займається підготовкою наукових кадрів і була науковим керівником 2 захищених кандидатських дисертацій за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, та науковим керівником 52 дипломних і магістерських робіт.

Проф. Комісова Т.Є.  – є активним виконавцем планової наукової теми кафедри «Вивчення впливу антропогенних факторів навколишнього середовища на морфофункціональний стан організму». Державний реєстраційний № 0112U002665 від 27.03.12

Проф. Комісова Т.Є.  активно співпрацює зі школами м. Харкова та Харківської області, проводить семінари для вчителів, керує науково-дослідною учнів.

З 2015 рр. проф. Комісова Т.Є. є членом журі обласного конкурсу-захисту учнівських робіт відділення хімії та біології. У 2016, 2017, 2018 р.р.  під керівництвом проф. Комісової Т.Є. 5 учнів  зайняли призові місця на  II - III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру "Мала академія наук України".

Проф. Комісова Т.Є. - автор навчальних посібників, методичних рекомендацій, 97 наукових статей, 112 матеріалів у збірниках науково-практичних конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня.

 

Профіль Комісової Т.Є. у Google Академії

Е-mail: kaf-anatomy-physiology@hnpu.edu.ua


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.