Бібліографічні покажчики наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Бібліографічні покажчики,  складені працівниками довідково-бібліографічного
відділу Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2024 році:
 

Біобібліографічні покажчики:

 

УДК 016:929(477)
Г 85

Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор: до 75-річчя від дня народження : біобібліографія: 1977–2024 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна, бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2024. – 114 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 15).

 

УДК 016:929(477)
 Д69

 Дорошенко Сергій Іванович, доктор філологічних наук, професор: до 100-річчя від дня народження : біобібліографія: 1952–2018 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; наук. ред. О. Г. Коробкіна, бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2024. – 91 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 13). 

 

УДК 016:929(477)
О 53

Олексенко Олена Андріївна, кандидат філологічних наук, професор: до 75-річчя від дня народження : біобібліографія: 1982–2024 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна, бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2024. –  55 с. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 14).


Біобібліографічні покажчики, складені працівниками довідково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2023 році:

УДК 16:929(477)

Б 81

Бондар Віталій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник народної освіти України: до 85-річчя від дня народження : біобібліографія: 1967–2023 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна, бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2023. – 110 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 12).

 

УДК 016:929(477)

Г 44

Гетманець (Гетьманець) Михайло Федосійович, доктор філологічних наук, професор: до 100-річчя від дня народження : біобібліографія: 1954–2023 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна, бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2023. – 108 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 10).

 

УДК 613:378.4 (477.54) + 929

Г 65

Гончаренко Марія Степанівна, доктор біологічних наук, професор : біобібліогр. покажч.: 1967–2022 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; бібліогр. ред. О. І. Романовська ; відп. за вип. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ, 2023 . – 106 с. : портр.

 

УДК 016:929(477)

З 80

Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор: до 70-річчя від дня народження : біобібліографія: 1980–2023 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна, бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2023. –  110 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 9).

 

УДК 16:929(477)

Л 63

Лисиченко Лідія Андріївна, професор, доктор філологічних наук: до 95-річчя від дня народження : біобібліографія: 1952–2023 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна, бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2023. – 85 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 8).

 

УДК 16:929(477)

Л 72

Лозова Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України : біобібліографія: 1966–2023 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна, бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Харків : ХНПУ, 2023. – 90 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 2).

 

УДК 016:929(477)

П 58

Попова Людмила Данилівна, кандидат педагогічних наук, професор: до 100-річчя від дня народження : біобібліографія: 1956–2014 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; наук. ред. О. Г. Коробкіна, бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2023. – 66 с.: портр. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 11).


Біобібліографічні покажчики, складені працівниками довідково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2022 році:

УДК 016:101(09)(477)

С42

Григорій Сковорода : філософія життя і творчості «українського Сократа» : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; бібліогр. ред. О. І. Романовська ; відп. ред. О. Г. Коробкіна]. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Харків : ХНПУ, 2022. – 454 с. : іл., порт.

УДК 016:929(477)

Б 61

Білоусова Людмила Іванівна, професор, кандидат фізикоматематичних наук: до 85-річчя від дня народження : біобібліографія: 1967–2022 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна, бібліогр. ред. Т. І. Неудачина]. – Харків : ХНПУ, 2022. – 111 с. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 7).

УДК 016:929(477)

К 80

Култаєва Марія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, членкореспондент Національної академії педагогічних наук України: до 75-річчя від дня народження : біобібліографія: 1976–2022 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна, бібліогр. ред. Т. І. Неудачина]. – Харків : ХНПУ, 2022. – 72 с. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 6).


Бібліографічні покажчики, складені працівниками довідково-бібліографічного відділу наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди в 2021 році:

Науково-допоміжні покажчики:

1) УДК 011:378:001.891
 А 22

Автореферати докторських та кандидатських дисертацій отриманих ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2021 р.) : наук.-допом. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. : Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ, 2021. –  28 с.

2) УДК 011+378:001.891
Д 63

Докторські та кандидатські дисертації захищені та отрімані ХНПУ імені Г. С. Сковороди : 2020 р. : наук.-допом. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; відп. за вип. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 12 с.

Бібліографічні покажчики:

1) УДК 011+378(09)(477.54)
І-90

Історія ХНПУ імені Г. С. Сковороди на сторінках книжкових та періодичних видань Слобожанщини : бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; наук. ред. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 225 с.

Біобібліографічні покажчики:

1) УДК 016:929(477)
 П 80

Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України: до 85-річчя від дня народження : біобібліографія: 1968–2021 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна, бібліогр. ред. Т. І. Неудачина]. – 2- ге вид., доп. та перероб. – Харків : ХНПУ, 2021. – 93 с. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 1).

2) УДК 016:929](477)
С 38

Синельников Яків Рафаїлович, український радянський анатом, доктор медичних наук, професор : біобібліографія : 1946–2021 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. Т. І. Неудачина]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 56 с. – (Серія «Вчені ХНПУ ім. Г. С. Сковороди» ; вип. 5).

3) УДК 016:929
С 49

Служіння Вітчизні й обов’язку: життя та діяльність Роммеля Христофора Пилиповича (Rommel Dietrich Christoph von) : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; наук. ред. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 145 с.


Бібліографічні покажчики, складені працівниками довідково-бібліографічного відділу наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2020 році:

Науково-допоміжні покажчики:

1)  УДК 011:378:001.891
ББК 91.9:74.580.268              
А 22
2) УДК 011:378:001.891
ББК 91.9:74.580.268
Д63
 

Рекомендаційні покажчики:

1) УДК 016:159.944.4
ББК 91.9:88.412
П86
 
2) УДК 016:792
ББК 91.9:85.33        
У45
3) УДК 016:37.091.2
ББК 91.9:74.202.4
В43
 

Біобібліографічні покажчики:

1) УДК 016:929](477)
ББК 91.9:74.03(4УКР)6-8
Б77
2) УДК 016:929](477)
ББК 91.9:74.03(4УКР)6-8
Ф 88     

Бібліографічні покажчики, складені працівниками довідково-бібліографічного відділу наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2019 році:
 

Науково-допоміжні покажчики:

1) УДК 011:378:001.891
ББК 91.9:74.580.268
А 22
2) УДК 011:378:001.891
ББК 91.9:74.580.268
Д63
3) УДК 016:101(09)(477)
ББК 87.3(4УКР)4
С42

 

Рекомендаційні покажчики:

1).  УДК 011:159.922.7
ББК 91.9: 88.840.3
М85
2). УДК 91.9:001.891
ББК 91.9:74.580.268
Н34

 

Біобібліографічні покажчики:

1) УДК 016:929(477)]:37
ББК 91.9:74.03(4УКР)6-8
Л72
 

Бібліографічні покажчики, складені працівниками довідково-бібліографічного відділу наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2018 році:

Науково-допоміжні покажчики:

1) УДК 011:378:001.891
ББК 91.9:74.580.268
А 22
2) УДК 011:378:001.891
ББК 91.9:74.580.268
Д63

 

Рекомендаційні покажчики:

1) УДК  01:343.35
ББК   91.9:67.9(4УКР)301
Б83
2) УДК 017:51
ББК 91.9:22.1
М34
3) УДК 01:159.922.7
ББК 91.9:88.374
П86
 

Бібліографічні покажчики, складені довідково-бібліографічним відділом наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2017 році:

Науково-допоміжні покажчики:

УДК 011
ББК 91.9:74.580.268
Д63
УДК 011
ББК 91.9:74.580.268
А 22

 

Рекомендаційні покажчики:

УДК 011
ББК 91.9:63.3(4УКР)6
УДК 011
ББК 91.9:74.60
І-65
 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.