Прокопенко Андрій Іванович

Прокопенко Андрій Іванович
доктор педагогічних наук, професор,
директор інституту інформатизації освіти,
професор кафедри інформаційних технологій.
 

 

Освіта:

У 1995 році закінчив Харківський авіаційний інститут імені М.Є. Жуковського по спеціальності «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем». Здобув кваліфікацію (згідно з дипломом) — інженер програміст.

З 1996 року до 1999 року набував наукової підготовки в аспірантурі Харківського державного університету імені. Г. С. Сковороди.

Захищені дисертації:

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію (спеціальність: теорія і методика професійної освіти) на тему «Інформаційна технологія лексичної кваліметрії дидактичних засобів (на прикладі підручників англійської мови)». У цьому ж році йому присуджене звання доцента.

У 2012 році захистів дисертацію (спеціальність: теорія та методика управління освітою) на тему «Теоретико-методичні засади перспективного управління у вищому навчальному закладі».

Професійна кар’єра:

По закінченню ХАІ імені М. Є. Жуковського почав працювати у ХНПУ імені. Г.С. Сковороди. З 1995 року по 1997 рік займав посаду викладача сектору інформатики.

Очолив відділ автоматизованих систем управління у 1997 році. На цій посаді залишався до 2003 року доки не був призначений керівником центру інформаційних технологій. В цьому ж році, а саме 24 грудня 2003 року, науковець здобув звання професора.

Після відкриття у 2004 році кафедри інформаційних технологій очолив її. Офіційно призначений на посаду завідувача кафедри у 2005 році.

З 2010 року і до цього часу обіймає посаду директора Інституту інформатизації освіти.

Особливі досягнення:

Має три деклараційні патенти на винаходи:

Особливим для науковця був і 2004 рік. Отримані — військове козацьке звання (полковник Українського козацтва) та почесний знак «Відмінник освіти України».

Професійна кар’єра:

З 1996 по 2004 рік займався розробкою навчальних курсів та активною викладацькою діяльністю. Серед підготовлених науковцем програм: «Економіка та Моделювання екодинаміки», «Педагогічні інформаційні технології» та багато інших. 3годом запропонував декілька спеціальних курсів для аспірантів.

3 2005 року науковець активно займається підготовкою фахівців в науково-педаrогічній сфері. На сьогоднішній день під його керівництвом вже захищені чотири кандидатські дисертації та одна докторська.

Протягом останніх 10 років виступає консультантом наукових робіт.

Сфера наукових інтересів:

Наукові інтереси охоплюють чимало сфер про що свідчать опубліковані роботи.  Серед тих, на які варто звернути особливу увагу: «Кількісні методи оцінки підручників англійської мови», «Економіко-екологічне моделювання» (у співавторстві), «Комп'ютерознавство: українсько-російсько-англійський навчальний тлумачний словник» (у співавторстві), «Оцінка лексичної складності текстів підручників англійської мови» та багато інших.

Активно займається:

  • розробкою системи дистанційного навчання на базі платформи Moodle (впровадження дистанційного навчання в університеті);
  • оновленням учбових лабораторій передовим комп’ютерним обладнанням;
  • розробкою методичних посібників;
  • організацією активної роботи співробітників кафедри та інституту;
  • розробкою теоретико-методичних засад для формування інтелектуального розвитку, інформаційної грамотності та педагогічного іміджу людини, педагога;
  • оцінкою інноваційного програмного забезпечення, педагогічних платформ та середовищ;
  • модернізацією освітнього процесу з метою поліпшення якості навчання (наукових результатів);
  • питаннями інтеграції інформаційних технологій в навчання;
  • системами управління в педагогіці та педагогічними технологіями;
  • моніторингом якості вищої освіти та багато іншим.

Оскільки робота пов'язана з активним використанням комп’ютерного та офісного обладнання науковець приділяє чималу увагу питанням здоров’я та здоров’язбереження. А також розробкою засад особистісного розвитку студентів в умовах цифрового учбового середовища. Підтримує комфортну і плідну роботу кафедри, інституту.

 

Профіль Прокопенка А.І. у Google Академії


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.