Прокопенко Андрій Іванович

Прокопенко Андрій Іванович
доктор педагогічних наук, професор,
директор інституту інформатизації освіти,
професор кафедри інформаційних технологій.
 

 

 

 

  ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА   

У 1995 році закінчив Харківський авіаційний інститут імені М.Є. Жуковського по спеціальності «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем». Здобув кваліфікацію (згідно з дипломом) — інженер програміст.

З 1996 року до 1999 року набував наукової підготовки в аспірантурі Харківського державного університету імені. Г. С. Сковороди.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію (спеціальність: теорія і методика професійної освіти) на тему «Інформаційна технологія лексичної кваліметрії дидактичних засобів (на прикладі підручників англійської мови)». У цьому ж році йому присуджене звання доцента.

24 грудня 2003 року науковець здобув звання професора.

У 2012 році захистів дисертацію (спеціальність: теорія та методика управління освітою) на тему «Теоретико-методичні засади перспективного управління у вищому навчальному закладі».

ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

По закінченню ХАІ імені М. Є. Жуковського почав працювати у ХНПУ імені. Г.С. Сковороди. З 1995 року по 1997 рік займав посаду викладача сектору інформатики.

Очолив відділ автоматизованих систем управління у 1997 році. На цій посаді залишався до 2003 року доки не був призначений керівником центру інформаційних технологій.

Після відкриття у 2004 році кафедри інформаційних технологій очолив її. Офіційно призначений на посаду завідувача кафедри у 2005 році.

З 2010 року і до цього часу обіймає посаду директора Інституту інформатизації освіти.

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

З 1996 по 2004 рік займався розробкою навчальних курсів та активною викладацькою діяльністю. Серед підготовлених науковцем програм: «Економіка та Моделювання екодинаміки», «Педагогічні інформаційні технології» та багато інших. 3годом запропонував декілька спеціальних курсів для аспірантів.

3 2005 року науковець активно займається підготовкою фахівців в науково-педаrогічній сфері. На сьогоднішній день під його керівництвом вже захищені чотири кандидатські дисертації та одна докторська.

Протягом останніх 10 років виступає консультантом наукових робіт.

  НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ   

Наукові інтереси охоплюють чимало сфер про що свідчать опубліковані роботи.  Серед тих, на які варто звернути особливу увагу: «Кількісні методи оцінки підручників англійської мови», «Економіко-екологічне моделювання» (у співавторстві), «Комп'ютерознавство: українсько-російсько-англійський навчальний тлумачний словник» (у співавторстві), «Оцінка лексичної складності текстів підручників англійської мови» та багато інших.

Активно займається:

 • розробкою системи дистанційного навчання на базі платформи Moodle (впровадження дистанційного навчання в університеті);
 • оновленням учбових лабораторій передовим комп’ютерним обладнанням;
 • розробкою методичних посібників;
 • організацією активної роботи співробітників кафедри та інституту;
 • розробкою теоретико-методичних засад для формування інтелектуального розвитку, інформаційної грамотності та педагогічного іміджу людини, педагога;
 • оцінкою інноваційного програмного забезпечення, педагогічних платформ та середовищ;
 • модернізацією освітнього процесу з метою поліпшення якості навчання (наукових результатів);
 • питаннями інтеграції інформаційних технологій в навчання;
 • системами управління в педагогіці та педагогічними технологіями;
 • моніторингом якості вищої освіти та багато іншим.

Оскільки робота пов'язана з активним використанням комп’ютерного та офісного обладнання науковець приділяє чималу увагу питанням здоров’я та здоров’язбереження. А також розробкою засад особистісного розвитку студентів в умовах цифрового учбового середовища. Підтримує комфортну і плідну роботу кафедри, інституту.

   ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

  ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  

2020 році пройшов науково-педагогічне стажування у Куявському університеті у Вроцлавеку(Республіка Польша) на тему: Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС, за фахом Педагогічні та психологічні науки, 6 кредитів(180 годин).

Має три деклараційні патенти на винаходи:

  НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ  

Особливим для науковця був і 2004 рік. Отримав:
 • військове козацьке звання (полковник Українського козацтва),
 • почесний знак «Відмінник освіти України».
У 2012 році - отримав військове козацьке звання (Генерал-осавул Українського козацтва)
У 2019 році - отримав почесну вiдзнаку медаль Сковороди.
2019 рік - отримав почесне звання "Людина року ХНПУ імені Г.С. Сковороди ".

 

Профіль Прокопенка А.І. у Google Академії


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.