Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.002 - Лебедєва К.О.

Створена відповідно до наказу МОН України № 897 від 06.07.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лебедєвої Катерини Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю « Професійна освіта ».

Лебедєва Катерина Олегівна

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ РАДІОТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента: д. пед. н., проф. Лунячека В.Е.

Відгук офіційного опонента: д. пед. н., доц. Кононец Н.В.

Голова ради: 

Ткачова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки,  Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Рибалко Людмила Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
  2. Довженко Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової і професійної освіти, декан факультету  початкового навчання, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Опоненти:  

  1. Лунячек Вадим Едуардович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності, Українська інженерно-педагогічна академія.
  2. Кононец Наталія Василівна,    доктор педагогічних наук,       доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Контакти:

тел. (057)700-35-27,

Дисертацію прийнято до розгляду: 12.06.2020 р.

Дата захисту: 07.10.2020 р.    

Захист відбувся о 13.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, зала засідань (ауд. 216).

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Про видачу диплома та присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до рішення вченої ради університету від 21.12.2020 р. протокол № 7 та наказу № 1471 МОН України від 26.11.2020 р.  присудити ступінь доктора філософії та видати диплом доктора філософії Лебедєвій Катерині Олегівні за спеціальністю 015 Професійна освіта за галуззю знань  01 Освіта/Педагогіка.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.