Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.010 - ЧЖОУ Юнь

Створена відповідно до наказу МОН України № 1392 від 09.11.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЧЖОУ Юнь на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

ЧЖОУ Юнь  

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента: д-р. пед. наук, доц. Ульянової Вікторії Станіславівни

Відгук офіційного опонента: д-р. пед. наук, доц. Желанової Вікторії В'ячеславівни

Голова ради: 

Ткачова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

Рецензенти:

  1. Тарарак Наталія Григоріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач  кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
  2. Разуменко Тетяна Олегівна,  кандидат педагогічних наук, доцент,  доцент  кафедри англійської мови, Харківський національний педагогічний  університет імені Г. С. Сковороди.   

Опоненти:

  1. Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки, Київський університет імені Бориса Грінченка.
  2. Ульянова Вікторія Станіславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя, Харківська  гуманітарно-педагогічна академія.

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27,

Дисертацію прийнято до розгляду: 11 листопада 2020 р.

Захист дисертації відбувся: «10» грудня 2020 р. о 10-00 годині, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за адресою: 61002, Харків, вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Про видачу диплома та присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до рішення вченої ради університету від 22.02.20201 р. протокол № 2 та наказу № 157  МОН України від 09.02.2021 р. присудити ступінь доктора філософії та видати диплом доктора філософії Чжоу Юнь за спеціальністю 011 Освітні та педагогічні науки за галуззю знань  01 Освіта/Педагогіка.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.