Спеціалізована вчена рада Д 64.053.08 (психологічні науки)

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України» утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.053.08 з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки.

Термін повноваження ради: 10.10.2022 - 10.10.2025

E-mail: d64.053.08@gmail.com

Нормативно-правова база


 

ЗАХИСТИ

 

дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

 

ЦІННІСНО-СМИСЛОВА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ЧИННИК ЖИТТЄВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

 

ПАНОК ІРИНА ВІТАЛІЇВНА

 

Захист відбудеться «28» лютого 2023 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216 (зал засідань)

 

Автореферат Дисертація
 

 

дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

 

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 

ЛУНЧЕНКО НАДІЯ ВІКТОРІВНА

 

Захист відбудеться «28» лютого 2023 року о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, ауд. 216 (зал засідань)

 

Автореферат Дисертація
 

 

дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Шипко Майя Василівна

Захист відбувся 29 серпня 2020 року о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань

 

Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВНУТРІШКІЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
 
ЛАПА ВІРА МИКОЛАЇВНА
 
Захист відбувся 23 лютого 2019 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
Відгук
Відгук

 

 

 

 

 

 

 

 

дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ АКАДЕМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ
 
ЖДАНЮК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА
 
Захист відбувся 23 лютого 2019 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
Відгук
Відгук

 

 

 

 

 

 

 

 

дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
ОПТИМІЗМ В СТРУКТУРІ ПСИХІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
 
КУЗНЄЦОВА МАРІЯ МАРАТІВНА
 
Захист відбувся 8 грудня 2018 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ДІЙ ПОРОДЖЕННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ У СТУДЕНТІВ
 
НАЗИМКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
 
Захист відбувся 8 грудня 2018 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
ВАЛЕОУСТАНОВКА ЯК КОМПОНОНЕНТ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД МОЛОДОСТІ
 
ФЕЛЬДМАН ЮЛІЯ ІГОРІВНА
 
Захист відбувся 26 жовтня 2018 року о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
ПСИХОЛОГЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 
ЛАПІНА МАРИНА ДМИТРІВНА
 
Захист відбувся 2 червня 2018 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
 
ГРІНЧЕНКО ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА
 
Захист відбувся 2 червня 2018 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СПОРТИВНО-ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
 
ПОЛІЛУЄВА ІНГА ВОЛОДИМИРІВНА
 
Захист відбувся 1 червня 2018 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
 
КОВАЛЕНКО МАРТА ВАЛЕНТИНІВНА
 
Захист відбувся 3 лютого о «10» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
 
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
РОЗВИТОК ОБРАЗНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
 
РОДІНА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
 
Захист відбувся 3 лютого о «12» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація Відгук

 

 

 

 

 

Відгук

ЗАХИСНО-КОПІНГОВА ПОВЕДІНКА ЯК ЧИННИК ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ
(ПОГРІБНА АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА) Захист відбувся «27» жовтня 2017 р.
Автореферат Дисертація
СТРУКТУРА ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ СІМЕЙНИМ СТАТУСОМ
(СОСНІХІНА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА) Захист відбувся «27» жовтня 2017 р.

 

 

 

 

Автореферат Дисертація

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.