Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.008 – Євтифієвої Ірини Ігорівни

Відповідно до наказу МОН України № 1392 від 09.11.2020 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053. 008 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії Євтифієвої Ірини Ігорівни, з галузі знань «01 - Освіта/Педагогіка», за спеціальністю «017 – Фізична культура і спорт».

Євтифієва Ірина Ігорівна

Інтегральна підготовка тенісистів 10-12 років з використанням технологій візуалізації техніко-тактичних дій

Склад одноразової вченої ради:

Голова ради:

  1. Перетяга Людмила Євгенівна, д. пед. н., професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Губа Анатолій Васильович, д.пед.н., професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
  2. Собко Ірина Миколаївна, к.н.фіз.вих., доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Борисова Ольга Володимирівна, д.н.фіз.вих., професор, Національний університет фізичного виховання і спорту.
  2. Бойчук Роман Іванович, к.н.фіз.вих., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27,

Дисертацію прийнято до розгляду: 11.11.2020 р.

Дата захисту: 11.12.2020 р.   

Захист відбувся о 13.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, зала засідань (ауд. 216).

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Про видачу диплома та присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до рішення вченої ради університету від 22.02.20201 р. протокол № 2 та наказу № 157  МОН України від 09.02.2021 р. присудити ступінь доктора філософії та видати диплом доктора філософії Євтифієвій Ірині Ігорівни за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт за галуззю знань  01 Освіта/Педагогіка.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.