Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.018 – Кім Олександр Олексійович (14.04.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 280 від 03.03.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.018 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії Кім Олександра Олексійовича, з галузі знань «01 – Освіта/Педагогіка», за спеціальністю «011 – Освітні, педагогічні науки».

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: канд. пед. наук, доцента Білостоцької О.В.

Відгук офіційного опонента: д-р. пед. наук, проф. Михайличенко О.В.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

  1. Золотухіна Світлана Трохимівна, д.пед.н., професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Матвєєва Ольга Олександрівна, д.пед.н., професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

  2. Мкртічян Оксана Альбертівна, к.пед.н., доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Михайличенко Олег Володимирович, д.пед.н., професор, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

  2. Білостоцька Ольга Вячеславівна, к.пед.н., доцент, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Дата захисту: 14.04.2021 р.

Захист відбувся о 13.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61000, ауд. 218.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.