Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.024 – захист дисертації Ковриги Юлії Володимирівни (12.05.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 398 від 01.04.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.024 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ковриги Юлії Володимирівни, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія.

Коврига Юлія Володимирівна

Екзистенційні проблеми в прозі Л. Улицької (на матеріалі романів «Казус Кукоцького» і «Даніель Штайн, перекладач»)

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора філологічних наук, професора Пахарєвої Тетяни Анатоліївни.

Відгук офіційного опонента: доктора філологічних наук, професора Свенцицької Еліни Михайлівни.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Гармаш Людмила Вікторівна, доктор філологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Силаєв Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
  2. Разуменко Ірина Василівна, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Пахарєва Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
  2. Свенцицька Еліна Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (м.Київ).

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 06.04.2021 р.

Дата захисту: 12.05.2021 р.

Захист відбувся о 13.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61002, ауд. 307-В.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.