Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.025 – захист дисертації Міняйло Наталії Вікторівни (27.05.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 398 від 01.04.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.025 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Міняйло Наталії Вікторівни, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія.

Міняйло Наталія Вікторівна

Стилістика роману О. Солженіцина «У колі першому»: вільний непрямий дискурс

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження.

Відгук офіційного опонента: доктора філологічних наук, професора Марчук Людмили Миколаївни.

Відгук офіційного опонента: доктора філологічних наук, доцента Чернцової Олени Вадимівни.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Силаєв Олександр Сергійович, доктор філологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Гармаш Людмила Вікторівна, доктор філологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
  2. Халіман Оксана Володимирівна, доктор філологічних  наук, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Марчук Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
  2. Чернцова Олена Вадимівна, доктор філологічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 06.04.2021 р.

Дата захисту: 27.05.2021 р.

Захист відбувся о 14.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61168, ауд. 307-В.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.